Logo do strony głównej OIRP Koszalin
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie
ul. Jedności 5, 75-401 Koszalin
tel./fax: 94 342 39 56
e-mail: biuro@oirpkoszalin.pl
Obecnie jesteś » Strona główna » Szkolenia - Archiwum szkoleń

Archiwum szkoleń

"Zmiany w przepisach prawa podatkowego - wybrane zagadnienia mające wpływ na wykonywanie zawodu radcy prawnego."

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszam Koleżanki i Kolegów na szkolenia zawodowe, które przeprowadzone zostaną:

w Koszalinie w dniu

18 marca 2017r (sobota); od godz. 10:30 do godz. 14:00 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ul. Gen. Władysława Andersa 34 (sala nr 190, I piętro)

Temat szkolenia:"Zmiany w przepisach prawa podatkowego - wybrane zagadnienia mające wpływ na wykonywanie zawodu radcy prawnego."

Wykładowca: Krzysztofa Konieczna - radca prawny

Materiały ze szkolenia:
(pobierz plik typu MS Word 56 kB)

(2017-02-27)

"Ustawowe i umowne prawo odstąpienia - aspekty praktyczne."
"Prawno - sądowa ochrona dóbr osobistych - aspekty praktyczne."

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszam Koleżanki i Kolegów na szkolenia zawodowe, które przeprowadzone zostaną:

w Koszalinie w dniu

28 stycznia 2017r (sobota); od godz. 10:30 do godz. 14:00 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ul. Gen. Władysława Andersa 34 (sala nr 190, I piętro)

Temat szkolenia:"Ustawowe i umowne prawo odstąpienia - aspekty praktyczne."
Wykładowca: Teresa Karczyńska-Szumilas - Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

w Słupsku w dniu

25 lutego 2017r (sobota); od godz. 10:30 do godz. 14:00 w Słupskim Inkubatorze Technologicznym w Słupsku, ul. Portowa 13 B, sala nr 2 (I piętro).

Temat szkolenia: "Prawno - sądowa ochrona dóbr osobistych - aspekty praktyczne."
Wykładowca: Teresa Karczyńska-Szumilas - Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

konspekt Pani Sędzi Teresy Karczyńskiej - Szumilas

(pobierz plik typu Prezentacja OpenDocument (.odp))

(2017-01-10)

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszaKolężanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w wyjazdowym spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym, które odbędzie się w dniach 2 - 4 grudnia 2016r w hotelu AQUARIUS SPA w Kołobrzegu, ul. Kasprowicza 24, (www.aquariusspa.p1).

Temat szkoleń:

l."Wpływ zmiąn przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na postępowania działowe i egzekucyjne".
"Analiza najnowszego orzecznictwa w sprawach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o podział majqtku."
(2 grudnia 2016r - piątek, godz. l6:00 - 19:00)
Wykładowca: Marta Knotz - Sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie

2. "Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzona ustawą z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2016r, poz. l020)."
(3 grudnia 2016r - sobota, godz. 10:30 - 14:30)
Wykładowca: Jolanta Czepe - radca prawny

Zaproszenie w całości:
(pobierz plik typu Adobe 912KB)

MATERIAŁY ZE SZKOLENIA:

Wykład 3.12.2016
(pobierz plik typu MS Word 214KB)

Materiały OSN2
(pobierz plik typu MS Word 24KB)

Materiały UKUR
(pobierz plik typu MS Word 24KB)

(2016-11-08)

"Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego."

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszam Koleżanki i Kolegów na szkolenia zawodowe, które odbędą się w dniach 22.10.2016 r. w Koszalinie oraz 19.11.2016 r. w Słupsku.

Zaproszenia do pobrania
(pobierz plik typu Acrobat Reader 1,41MB)

Uchwała Nr 103/IX/2015:
(pobierz plik typu Adobe 220KB)

Konspekt wykładów Sędziego Krzysztofa Pietkowskiego
(pobierz plik typu MS Word 68KB)

(2016-09-29)

"Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego."

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszam Koleżanki i Kolegów na szkolenia zawodowe, które odbędą się w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Gen. Władysława Andersa 34 (sala nr 190, I piętro), w dniach:
17 września 2016r (sobota); godz, od 10:30 do 14:00.

Temat szkolenia:
"Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego."
ustawą z dnia 10 lipca 20T5r o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 7.09.2015r, poz.1311)
część pierwsza:
1. Zagadnienia ogólne.
2. Zagadnienia szczegółowe:
a) zmiany w K.c. i K.p.c. w zakresie problematyki dokumentu i form czynności prawnych (m.in. definicja dokumentu, forma dokumentowa i elektroniczna czynności prawnej);
b) zmiany K.p.c. m.in. w zakresie elektronicznego składania pism procesowych i elektronicznych doręczeń, nowelizacja przepisów o elektronicznym postępowaniu upominawczym.
Wykładowca:
Krzysztof Pietkowski - Sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie
Przewodniczący V Wydziału Gospodarczego

(2016-08-11)

"Praktyczne aspekty upadłości konsumenckiej. Wybrane zagadnienia z prawa upadłościowego."

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszam Koleżanki i Kolegów na szkolenia zawodowe, które odbędą się w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Gen. Władysława Andersa 34 (sala nr 190, I piętro), w dniach:
18 czerwca 2016r (sobota); godz, od 10:30 do 14:00.

Temat szkolenia:
"Praktyczne aspekty upadłości konsumenckiej. Wybrane zagadnienia z prawa upadłościowego."

Wykładowca:
Mariusz Dańczyszyn - Sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy

(2016-05-18)

Spotkanie szkoleniowo - integracyjne

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w wyjazdowym spotkaniu szkoleniowo - integracyjnym, które odbędzie się w dniach 8 - 10 kwietnia 2016r w Hotęlu Grand Lubicz w Ustce, ul. Wczasowa 4 (www.grandlubicz.pl).

Tematy szkoleń:
1. "Zmiany w prawie pracy po 1 stycznia 2016r - Umowy terminowe (limitowanie, wypowiadanie, przepisy przejściowe). Nowe zasady korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem."
(piątek, godz. 16:00 - 19:00)
Wykładowca: Jolanta Zedlewska - radca prawny (Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku)

2. "Istotne zmiany w prawie upadłościowym po 1 stycznia 2016r. Prawo restrukturyzacyjne - rodzaje postępowań, przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego, obrona klienta przed wnioskiem wierzyciela o upadłość dłużnika oraz inne zagadnienia."
(sobota, godz. 10:30 - 14:30)
Wykładowca: Mariusz Dańczyszyn - Sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie

Prawo restrukturyzacyjne i zmiany prawa upadłościowego - prezentacja:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 916KB)

Zaproszenie w całości:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 952KB)

Agenda szkolenia:
(pobierz plik typu MS Word KB)

(2016-03-03)

Szkolenia 30 stycznia i 27 lutego 2016

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszam Koleżanki i Kolegów na szkolenia zawodowe, które odbędą się w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Gen. Władysława Andersa 34 (sala nr 190, I piętro).

Tematy szkoleń 30.01.2016 (sobota); godz, od 10:30 do 14:00:

"Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie mediacji, w świetlę ustawy z dńa 10.09.2015r o zmiarrie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów."(Dz.U. z 20l5r, poz.1595).

"Nowelizacja przepisów o odsetkach w Kodeksie cywilnym i w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych". (ustawa z dnia 9.10.2015r o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z2015r, poz. 1830).

Wykładowca:
Krzysztof Pietkowski - Sędzia Sądu rejonowego w Koszalinie

Temat szkolenia 27.02.2016 (sobota); godz, od 10:30 do 14:00:

"Skarga kasacyjna wymogi formalne na przykładzie orzecznictwa Sądu Najwyższe ze szczególnym uwzględnieniem spraw z obszaru apelacji szczecińskiej."

Wykładowca:
Agnieszka Sołtyka - Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

(pobierz plik typu MS WORD 68kB)

(2016-01-18)

Wyjazdowe trzydniowe szkolenie zawodowe

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Kolężanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w kilkudniowym szkoleniu zawodowym, które odbędzie się w dniach 23-25 października 2015r w Hotelu Lambeń Medical SPA w Ustroniu Morskim ul. Kościuszki 14 (www.lambert-hotel.pl).

Tematy szkoleń:
1. "Problemy związane ze stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych wobec konsorcjów wykonawców. Kierunki zmian zasad wynikajqcych z nowych dyrektyw unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem konsorcjów wykonawców."
(piątek, godz. 16:00 - 19:00)
Wykładowca: dr Karolina Muchowska-Zwara -radca prawny

2. "Rękojmia i gwarancja przy sprzedaży po nowelizacji Kodeksu cywilnego ustawq z dnia 30 maja 2014r o pprawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014r. poz. 827) - część II (gwarancja przy sprzedaży, rękojmia i gwarancja przy umowie o dzieło i robotach budowlanych)."
(sobota, godz, 10:30 - 14:00) Wykładowca: Krzysztof Pietkowski - Sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie

3. "Zmiany w zakresie prawa karnego wykonawczego po 1 lipca 2015r. Udział radcy prawnego w przedmiotowym postępowaniu."
(sobota, godz. 16:00 - 19:00)
Wykładowca: Małgorzata Wiśniewska - Sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie

Odpłatnośó radcy prawnego za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 350,00 zł. (trzysta pięćdziesiąt złotych), z tym że dla radców prawnych emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu odpłatnośó wynosi 300,00 zł. (trzysta złotych). Odpłatność obejmuje koszty pobytu oraz szkolenia od dnia 23 października 2015r, od godz. 13-tej do dnia 25 pażdziernika 2015r do godz. 17-tej wraz z wyżywieniem - od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu odjazdu, a także inne wydatki. Uroczysta kolacja z oprawą muzyczną (DJ) - 23 października 2015r (piątek), godz.20:00. Kwota odpłatności nie obejmuje kosztów dojazdu. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 12 października 2015r. Opłaty za uczestnictwo proszę dokonywać na rachunek bankowy OIRP w Koszalinie - PKO BP nr konta: 661020 2791 0000 7902 0082 0654, (imię i nazwisko radcy prawnego) (adres Kancelarii lub zamieszkania)

AGENDA:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 364KB)

(2015-09-28)

"Praktyczne aspekty nowelizacji postępowania przed sądami administracyjnymi, wynikające z ustawy z dnia 9 kwietnia 2015r o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2015r, poz. 658)."

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszam Koleżanki i Kolegów na szkolenia zawodowe, które odbędą się w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Gen. Władysława Andersa 34 (sala nr 190, I piętro), w dniach:
26 września 2015r (sobota); godz, od 10:30 do 14:00./strong>

Temat szkolenia:
"Praktyczne aspekty nowelizacji postępowania przed sądami administracyjnymi, wynikające z ustawy z dnia 9 kwietnia 2015r o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2015r, poz. 658)."
Wykładowca:
Anna Sokołowska - Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

(2015-09-02)

"Rękojmia i gwarancja przy sprzedaży po nowelizacji Kodeksu cywilnego ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 częrwca2014r. poz. 827)."

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszam Koleżanki i Kolegów na szkolenia zawodowe, które odbędą się w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Gen. Władysława Andersa 34 (sala nr 190, I piętro), w dniach:
27 czerwca 2015r (sobota); godz, od 10:30 do 14:00./strong>

Temat szkolenia:
"Rękojmia i gwarancja przy sprzedaży po nowelizacji Kodeksu cywilnego ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 częrwca2014r. poz. 827)."
Wykładowca:
Krzysztof Pietkowski - Sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie

Konspekt wykładu 27-06-2015r.:
(pobierz plik typu MS Word 32kB)

Tabela porównawcza kc:
(pobierz plik typu MS Word 124kB)

(2015-05-13)

"Postępowanie karne przed Sądem I instancji (kontynuacja wykładu) oraz postępowanie odwoławcze, w świetle nowelizacji przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego."

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszam Koleżanki i Kolegów na szkolenia zawodowe, które odbędą się w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Gen. Władysława Andersa 34 (sala nr 190, I piętro), w dniach:
30 maja 2015r (sobota); godz, od 10:30 do 14:00./strong>

Temat szkolenia:
"Postępowanie karne przed Sądem I instancji (kontynuacja wykładu) oraz postępowanie odwoławcze, w świetle nowelizacji przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego."
Wykładowca:
Przemysław Żmuda - Sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie

(2015-05-12)

Trzydniowe szkolenie zawodowe w Ośrodku Dwór Pomorski

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziłu w kilkudniowym szkoleniu zawodowym, które odbędzie się w dniach 17 - 19 kwietnia 2015r w Ośrodku Dwór Pomorski, Luboradza 4, 78-460 Barwice (www.dworpomorski.p1).
Poniżej zaproszenie i szczegóły

Zaproszenie:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 1,55 MB)

Agenda szkolenia:
(pobierz plik typu MS Word 40 kB)

Wicedziekan
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Koszalinie


Anna Ignaczak

(2015-03-26)

"Rola obrońcy w postępowaniu karnym przed Sądem I instancji, w świetle zmian obowiązujących od dnia 1 lipca 2015r - wybrane aspekty."

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zpraszam Koleżanki i Kolegów na szkolenie zawodowe, które odbędzie się w dniu 14 marca 2015r (sobota) w godz. od 10:30 do 14:00 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Gen. Władysława Andersa 34 (sala konferencyjna nr 190, I piętro),

Temat szkolenia: "Rola obrońcy w postępowaniu karnym przed Sądem I instancji, w świetle zmian obowiązujących od dnia 1 lipca 2015r - wybrane aspekty."

Wykładowca: Przemysław Żmuda - Sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie

Wicedziekan
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Koszalinie


Anna Ignaczak

(2015-02-26)

"Postępowanie przygotowawcze - część 2. Zmiany przepisów w związku z nowelizacją kodeksu postępowania karnego - postępowanie dowodowe, nadzór służbowy i procesowy prokuratora, formy zakończenia postępowania - akt oskarżenia. Rola radcy prawnego jako pełnomocnika lub obrońcy."

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zpraszam Koleżanki i Kolegów na szkolenie zawodowe, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2015r (sobota) w godz. od 10:30 do 14:00 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Gen. Władysława Andersa 34 (sala konferencyjna nr 190, I piętro),

Temat szkolenia: "Postępowanie przygotowawcze - część 2. Zmiany przepisów w związku z nowelizacją kodeksu postępowania karnego - postępowanie dowodowe, nadzór służbowy i procesowy prokuratora, formy zakończenia postępowania - akt oskarżenia. Rola radcy prawnego jako pełnomocnika lub obrońcy."

Wykładowca: Jerzy Ożóg - Prokurator Okręgowy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie

Wicedziekan
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Koszalinie


Anna Ignaczak

(2015-02-04)

"Postępowanie przygotowawcze. Zmiany przepisów w związku z nowelizacją kodeksu postępowania karnego - rola radcy prawnego jako pełnomocnika lub obrońcy."

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zpraszam Koleżanki i Kolegów na szkolenie zawodowe, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2015r (sobota) w godz. od 10:30 do 14:00 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Gen. Władysława Andersa 34 (sala konferencyjna nr 190, I piętro),

Temat szkolenia: "Postępowanie przygotowawcze. Zmiany przepisów w związku z nowelizacją kodeksu postępowania karnego - rola radcy prawnego jako pełnomocnika lub obrońcy."

Wykładowca: Jerzy Ożóg - Prokurator Okręgowy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie

Wicedziekan
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Koszalinie


Anna Ignaczak
Materiały ze szkolenia:
(pobierz plik typu Acrobat Reader 8,32 MB)

(2015-01-13)

"Odszkodowania i zadośćuczynienia z ubezpieczeń komunikacyjnych
(aspekty praktyczne, orzecznictwo)."

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszam Koleżanki i Kolegów na szkolenie zawodowe, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2014r (sobota) od godz. 10:30 do godz. 14:00, w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Gen. Władysława Andersa 34 (sala konferencyjna nr 190, I piętro).

Temat szkolenia:"Odszkodowania i zadośćuczynienia z ubezpieczeń komunikacyjnych
(aspekty praktyczne, orzecznictwo)."


Wykładowca: Maria Knotz - Sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie

Anna Ignaczak
Wicedziekan
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie

Materiały szkoleniowe:

(pobierz plik typu MS Word 72KB)

(2014-11-24)

"Aktualne problemy postępowania upadłościowego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania z udziałem uczestników procesu budowlanego"

W imieniu Rady Okręgowej lzby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszam Koleżanki i Kolegów na szkolenię zawodowe, klóre odbędzie się w dniu 22 listopada 20l4r (sobota) od godz. 10:30 do godz. 14:00, w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Gen. Władysława Andersa 34 (sala konferencyjna nr 190, I piętro).

Temat szkolenia: "Aktualne problemy postępowania upadłościowego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania z udziałem uczestników procesu budowlanego (umowa o roboty budowlane i umowy pokrewne, kara umowna, kaucja gwarancyjna, odpowiedzialność solidarna względem podwykonawców, skutki ogłoszenia upadłości w stosunku do uczestników procesu budowlanego). Istotne zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej."

Wykładowca: Dariusz Szymczak - Sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie

Anna Ignaczak
Wicedziekan
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie

(2014-10-30)

Trzydniowe szkolenie zawodowe

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu zawodowym, które odbędzie się w dniach 10-12 października 2014r w hotelu KORMORAN Wellness Medical Spa ul. Kościelna 16, 76-212 Rowy.

Tematy szkoleń:

1. "Praktyczne aspekty wdrażania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych po jej nowelizacji z dnia 8 listopada 2013r. Wybrane zagadnienia z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej" (piątek, godz. 16:00 - 19:00)
Wykładowca: Jolanta Czepe - radca prawny

2. "Istota odpowiedzialności karnej i zasady wymiaru kar i środków karnych." (sobota, rozpoczęcie - godz. 10:30)

3. "Czynności obrońcy w procesie karnym" (sobota, zakończenie - godz.19:00)
Wykładowca: Grzegorz Polewiak - Sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie

Wicedziekan
Anna Ignaczak

Zaproszenie w całości

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Document 1,38MB)

Agenda szkolenia

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Document 256 kB)

(2014-09-10)

"Apelacja - rodzaje rozstrzygnięć Sądu II instancji ze szczególnym uwzględnieniem uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania ze względu na nie rozpoznanie istoty sprawy."

W imieniu Rady Okręgowej lzby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszam Koleżanki i Kolegów na szkolenie zawodowe, które odbędzie się w dniu 6 września 2014 r. (sobota) od godz. 10:30 do godz. 14:00, w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Gen. Władysława Andersa 34 (sala konferencyjna nr 190,I piętro)
Temat szkolenia: "Apelacja - rodzaje rozstrzygnięć Sądu II instancji ze szczególnym uwzględnieniem uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania ze względu na nie rozpoznanie istoty sprawy."
Wykładowca: Agnieszka Sołtyka - Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
Wicedziekan
Anna Ignaczak

(2014-08-08)

"Podział majątku małżonków po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia hipotek obciążających wspólne nieruchomości. Rozliczenie konkubinatu."

Zapraszamy na szkolenie zawodowe, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2014 r. (sobota) w godz. od 10:30 do 14:00 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Gen. Władysława Andersa 34 (sala konferencyjna nr 190, I piętro).
Temat szkolenia: "Podział majątku małżonków po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia hipotek obciążających wspólne nieruchomości. Rozliczenie konkubinatu."
Wykładowca: SSR Marta Knotz.

Zaproszenie w całości wraz z zaproszeniem na Piknik:
(pobierz plik typu Adobe 1,66 MB)

(2014-06-03)

"Ochrona i bezpieczeństwo danych w Kancelariach Radców Prawnych"

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów na szkolenie zawodowe, które odbędzie się w dniu 16 maja 2014r. (piątek) w godz. od 15:30 do 19:00, w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Gen. Władysława Andersa 34 (sala konferencyjna nr 190 I piętro).
Temat szkolenia: "Ochrona i bezpieczeństwo danych w Kancelariach Radców Prawnych".
Wykładowca: dr Wojciech Rafał Wiewiórowski - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Zaproszenie w całości:
(pobierz plik typu Adobe 644 kB)

(2014-04-16)

Trzydniowe szkolenie zawodowe w Hotelu LEDA SPA w Kołobrzegu

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w trzydniowym szkoleniu zawodowym, które odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia 2014 r. w Hotelu LEDA SPA w Kołobrzegu, ul. Kasprowicza 23

Tematy szkoleń:
1. "Aktualne problemy prawa pracy: uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, nowe regulacje czasu pracy, nowe rozwiązania na rzecz ochrony miejsc pracy."
Wykładowca: Irena Renda - radca prawny

2. "Praktyczne aspekty odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych."
Wykładowca: Jarosław Haluk - radca prawny (Rzecznik dyscyplinamy)

3. "Kreowanie pozytywnego wizerunkuw kontaktach z Klientem."
Wykładowca: mgr Magdalena Wiśniewska - Kukuła

Zaproszenie w całości:
(pobierz plik typu Adobe 712 kB)

Agenda szkolenia
(pobierz plik typu Adobe 248 kB)

(2014-03-06)

"Profesjonalny pełnomocnik w postępowaniu cywilnym, w świetle wprowadzonego systemu koncentracji materiału procesowego na gruncie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego - zagadnienia wybrane (praktyka i orzecznictwo)."

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu zawodowym, które odbędzie się w dniu 1 marca 2014 r.(sobota) w godz. 10:30 - 14:00, w sali kinowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1
Tematyka szkolenia:
"Profesjonalny pełnomocnik w postępowaniu cywilnym, w świetle wprowadzonego systemu koncentracji materiału procesowego na gruncie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego - zagadnienia wybrane (praktyka i orzecznictwo).."
Wykładowca - Teresa Karczyńska - Szumilas - SSO w Gdańsku

Zaproszenie w całości:
(pobierz plik typu Adobe 1,24 MB)

Materiały ze szkolenia

RADCA PRAWNY W POSTĘPOWANIU CYWILNYM:
(pobierz plik typu MS Word 32 KB)

TWIERDZENIA I DOWODY W PROCESIE CYWILNYM:
(pobierz plik typu MS Word 32 KB)

(2014-02-04)

"Wybrane zagadnienia dotyczące postępowania zabezpieczającego w sprawach cywilnych i rodzinnych."

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu zawodowym, które odbędzie się w dniu 1 lutego 2014 r.(sobota) w godz. 10:30 - 14:00, w sali kinowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1
Tematyka szkolenia:
1. "Wybrane zagadnienia dotyczące postępowania zabezpieczającego w sprawach cywilnych i rodzinnych."
Wykładowca - SSO Henryk Rudy

Zaproszenie w całości:
(pobierz plik typu Adobe 248KB)

(2014-01-20)

"Postępowanie w sprawach o rozwód - aspekty procesowe i materialnoprawne."

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu zawodowym, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2013 r.(sobota) w godz. 10:30 - 14:00, w sali kinowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1
Tematyka szkolenia:
1. "Postępowanie w sprawach o rozwód - aspekty procesowe i materialnoprawne."
Wykładowca - SSO w Słupsku Henryk Rudy

Zaproszenie w całości:
(pobierz plik typu Adobe 500KB)

(2013-11-25)

Trzydniowe szkolenie zawodowe

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w trzydniowym szkoleniu zawodowym, które odbędzie się w dniach 15 - 17 listopada 2013 r. w hotelu KORMORAN Wellness Medical Spa ul. Kościelna 16, 76-212 Rowy.
Tematyka szkolenia:
1. "Egzekucja z ruchomości" (wszczęcie egzekucji, wybór Komornika, zbieg egzekucji, udział Wierzyciela w egzekucji, sprzedaż ruchomości) - praktyka i orzecznictwo.
Wykładowca - Komornik Sądowy przy SR w Słupsku - Paweł Stankiewicz 2. "Sądowe ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane" (alimenty, władza rodzicielska, nazwisko) - praktyka sądowa i orzecznictwo.
Wykładowca - SSO w Słupsku Henryk Rudy
Odpłatność radcy prawnego za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 400 złotych i obejmuje koszty pobytu i szkoleniaod dnia 15 listopada 2013 r., od godz. 12-tej do dnia 17 listopada 2013 r. do godz. 12-tej wraz z wyżywieniem od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu odjazdu, a także inne wydatki. Uroczysta kolacja zaplanowana została na 15 listopada 2013r (piątek), godz. 20:00. Kwota odpłatności nie obejmuje kosztów dojazdu. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 4 listopada 2013 r.
Opłaty za uczestnictwo należy dokonać na konto OIRP Koszalin w PKO BP nr 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654.

Zaproszenie i zgłoszenie udziału:
(pobierz plik typu Adobe 740KB)

PROGRAM SZKOLENIA:
(pobierz plik typu Adobe 172KB)

(2013-10-21)

"Elektroniczne postępowania sądowe - zmiany legislacyjne, elektroniczne postępowanie upominawcze, e-protokół, dostęp do elektronicznych baz danych jako środek dowodowy w postępowaniu cywilnym"

Temat: "Elektroniczne postępowania sądowe - zmiany legislacyjne, elektroniczne postępowanie upominawcze, e-protokół, dostęp do elektronicznych baz danych jako środek dowodowy w postępowaniu cywilnym"
Wykładowca: dr hab. Dariusz Szostek
Termin: 8 czerwca 2013 r. godz. 10.30 sala kinowa Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie Plac Polonii 1

(2013-04-30)

"Zmiany Kpc wprowadzone nowelą z dnia 16 września 2011 r. w praktyce"

Temat: "Zmiany Kpc wprowadzone nowelą z dnia 16 września 2011 r. w praktyce"
Wykładowca: SSO w Gdańsku Teresa Karczyńska-Szumilas
Termin: 18 maja 2013 r. godz. 10.30 sala kinowa Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie Plac Polonii 1

(2013-04-29)

Trzydniowa konferencja szkoleniowa w Kołobrzegu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w trzydniowej konferencji szkoleniowej, która odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia 2013 r. w Centrum Zdrowia i Wypoczynku "IKAR - PLAZA" w Kołobrzegu ul. Wschodnia 35.
Tematyka szkolenia:
1. "Majątkowe ustroje małżeńskie i sądowy podział majątku"
Wykładowca - SSR w Szczecinie Tomasz Radkiewicz
2. "Prawo zamówień publicznych po nowelizacji"
Wykładowca - radca prawny Jerzy Pieróg
3. "Hipoteka po nowelizacji - orzecznictwo i praktyka"
Wykładowca SSO - Alicja Juraszczyk
Opłata za udział w konferencji wynosi 400 złotych i obejmuje zakwaterowanie od dnia 12 kwietnia br. od godz. 12 00 do 14 kwietnia br. godz. 12 00 wraz z wyżywieniem od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu oraz inne koszty. Dojazd we własnym zakresie. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa upływa z dniem 3 kwietnia 2013 r.
Opłaty za uczestnictwo należy dokonać na konto OIRP Koszalin w PKO BP nr 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654.

DZIEKAN
Sabina Lutomska

Zgłoszenie:
(pobierz plik typu MS Word 28 KB)

Program:
(pobierz plik typu MS Word 36 KB)

Materiały ze szkolenia
"Majątkowe ustroje małżeńskie i sądowy podział majątku":
(pobierz plik typu MS Word 124 KB)

(2013-03-20)

"Klauzule umowne, umowne prawo odstąpienia, kary umowne i zadatek - zagadnienia praktyczne w świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego".

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 16 02 2013 o godz. 10.30 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1.
Tematyka szkolenia: "Klauzule umowne, umowne prawo odstąpienia, kary umowne i zadatek - agadnienia praktyczne w świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego".
Wykładowca - Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku Teresa Karczyńska - Szumilas.

(2013-01-16)

"Przedawnienie zobowiązań publiczno-prawnych."

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2013 o godz. 10.30 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1.
Tematyka szkolenia: "Przedawnienie zobowiązań publiczno-prawnych."
Wykładowca - Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie - Anna Sokołowska

(2013-01-07)

"Tajemnica zawodowa radcy prawnego z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i piśmiennictwa."

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2012 r. o godz. 10:30w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1.
Tematyka szkolenia:
"Tajemnica zawodowa radcy prawnego z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i piśmiennictwa"
Wykładowca: radca prawny Krystyna Stoga

(2012-11-13)

"Umowa o roboty budowlane - zagadnienia praktyczne w świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego"

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2012 r. o godz. 10:30 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1.
Tematyka szkolenia:
"Umowa o roboty budowlane - zagadnienia praktyczne w świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego"
Wykładowca: Pani Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku Teresa Karczyńska - Szumilas.

(2012-11-12)

Trzydniowa konferencja szkoleniowa

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w trzydniowej konferencji szkoleniowej, która odbędzie się w dniach 19-21 października 2012 r. w Hotelu SENATOR w Dźwirzynie k/Kołobrzegu ul. Wyzwolenia 35.
Tematyka szkolenia:
1."Zaskarżanie uchwał w spółkach prawa handlowego".
Wykładowca - Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - Artur Kowalewski.
2."Sporządzanie skargi kasacyjnej".
Wykładowca - Sędzia Sądu Rejonowego w Złotowie Przewodniczący Wydziału I Cywilnego - Marcin Dziamski.
Opłata za udział w konferencji wynosi 350 złotych i obejmuje zakwaterowanie od dnia 19 października br. od godz. 12:00 do 21 października br. godz. 12:00 wraz z wyżywieniem od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu oraz inne koszty. Dojazd we własnym zakresie. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa upływa z dniem 9 października 2012 r.Opłaty za uczestnictwo należy dokonać na konto OIRP Koszalin w PKO BP nr 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654.

Program szkolenia:
(pobierz plik typu Adobe 124KB)

Dziekan
Sabina Lutomska

(2012-10-06)

"Ustawa z 16.09.2011r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 233 poz. 1381) - uwagi praktyczne dotyczące postępowania rozpoznawczego (prekluzja dowodowa, zasady składania pism procesowych, obowiązki stron i sądu, zmiana kognicji sądów gospodarczych)"

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie - powołując się na uchwałę nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. - w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych - uprzejmie Kol. zapraszam na szkolenie, które odbędzie się w dniu 22 września 2012 r. o godz. 1030 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Plac Polonii 1.
Szkolenie na temat "Ustawa z 16.09. 2011r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 233 poz. 1381)- uwagi praktyczne dotyczące postępowania rozpoznawczego (prekluzja dowodowa, zasady składania pism procesowych, obowiązki stron i sądu, zmiana kognicji sądów gospodarczych)" - przeprowadzi Sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie - Krzysztof Pietkowski.
Wykładowca zaprasza do nadsyłania pytań dotyczących zmian k.p.c. w zakresie postępowania rozpoznawczego (prekluzja dowodowa, nowe zasady składania pism procesowych itd.)- przed terminem wykładu. Pozwoli to na lepsze zidentyfikowanie i omówienie problemów, które pojawiają się już w praktyce sądowej.
Pytania proszę przesłać na adres mailowy: szkolenia@oirpkoszalin.pl do dnia 10 września 2012 r.

(2012-08-22)

"Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego Lewiatan."

Materiały ze szkolenia:
(pobierz plik typu MS PowerPoint 2,48 MB)

(2012-05-12)

"Proces o zachowek", "Nowelizacja procedury cywilnej w kontekście postępowania przed sądami cywilnymi"

Zapraszamy na szkolenie
Data: 23 czerwca 2012 r. godz. 10.30
Wykładowca: Sędzia Ewa Dikolenko - Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie
Miejsce Koszalińska Biblioteka Publiczna w Koszalinie Plac Polonii 1
Temat: "Proces o zachowek", "Nowelizacja procedury cywilnej w kontekście postępowania przed sądami cywilnymi"

(2012-05-08)

Trzydniowa konferencja szkoleniowa w Dąbkach

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w trzydniowej konferencji szkoleniowej, która odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2012 r. w Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA w Dąbkach ul. Letniskowa 4.
Tematyka szkolenia:
1."Profesjonalizm w obsłudze klientów oraz radzenie sobie z trudnym klientem".
Wykładowca - dr Aleksander Binsztok - adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2."Zmiany Kpc wprowadzone ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie Kpc i niektórych innych ustaw. Postępowanie rozpoznawcze - część 2 -a. Postępowanie zabezpieczające. Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych i gospodarczych."
Wykładowca - SSR Krzysztof Pietkowski
Opłata za udział w konferencji wynosi 300 złotych i obejmuje zakwaterowanie od dnia 20 kwietnia br. od godz. 12 00 do 22 kwietnia br. godz. 12 00 wraz z wyżywieniem od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu oraz inne koszty. Dojazd we własnym zakresie.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa upływa z dniem 10 kwietnia 2012r.
Opłaty za uczestnictwo należy dokonać na konto OIRP Koszalin w PKO BP nr 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654.
Do udziału w szkoleniu zachęca się szczególnie Koleżanki i Kolegów, którzy nie uczestniczyli dotąd w żadnym szkoleniu i nie uzyskali punktów szkoleniowych.
DZIEKAN
Sabina Lutomska

Zgłoszenie:
(pobierz plik typu MS Word 32KB)

PROGRAM:
(pobierz plik typu MS Word 36KB)

(2012-03-06)

"Egzekucja z nieruchomości"

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 23 03 2013 o godz. 10.30 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1.
Temat: "Egzekucja z nieruchomości"
Wykładowca: Grzegorz Mrowiński Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie.

(2012-02-17)

"Sztuka prowadzenia mediacji i negocjacji - zagadnienia prawne i ekonomiczne."

Temat: "Sztuka prowadzenia mediacji i negocjacji - zagadnienia prawne i ekonomiczne."
Wykładowca: dr Aleksander Binsztok
Termin: 21 kwietnia 2012 r. godz. 10:30
Miejsce: Sala kinowa Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie Plac Polonii 1

(2012-02-14)

"Wadliwość czynności prawnych ze szczególnym uwzględnieniem skargi pauliańskiej"

Temat: "Wadliwość czynności prawnych ze szczególnym uwzględnieniem skargi pauliańskiej"
Wykładowca: Pan Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w stanie spoczynku Stanisław Gurgul
Termin: 17 marzec 2012 r. godz. 10:30
Miejsce: Sala kinowa Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie Plac Polonii 1

(2012-01-24)

"Prawo cywilne materialne - kary umowne w teorii i praktyce , wyliczanie utraconych korzyści w praktyce"
"Omówienie uchybień stron w toku procesu cywilnego"

Temat: "Prawo cywilne materialne - kary umowne w teorii i praktyce , wyliczanie utraconych korzyści w praktyce"
"Omówienie uchybień stron w toku procesu cywilnego"
Wykładowca: Pani Sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie Małgorzata Lubelska
Termin: 18 luty 2012 r. godz. 10:30
Miejsce: Sala kinowa Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie Plac Polonii 1

(2012-01-23)

"Prawo Spadkowe z uwzględnieniem najnowszych zmian"

Temat: "Prawo Spadkowe z uwzględnieniem najnowszych zmian"
Wykładowca: Anna Mirocha - notariusz
Termin: 14 stycznia 2012 r. godz. 10.30 sala kinowa Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie Plac Polonii 1

W załączeniu plan wykładu:
(pobierz plik typu Adobe 60KB)

(2011-12-19)

"Nowe reguły prekluzji dowodowej oraz zasad składania pism procesowych w sprawach cywilnych i gospodarczych w świetle ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233 poz.1381)."

Temat: "Nowe reguły prekluzji dowodowej oraz zasad składania pism procesowych w sprawach cywilnych i gospodarczych w świetle ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233 poz.1381)."
Wykładowca: SSR Krzysztof Pietkowski
Termin: 17 grudnia 2011 r. godz. 10.30 sala kinowa Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie Plac Polonii 1
Zachęcamy do udziału tych radców prawnych, którzy zostali wpisani na listę po odbyciu innej aplikacji niż radcowska.

(2011-11-09)

"Etyka zawodowa radcy prawnego - teoria i praktyka"

Temat: "Etyka zawodowa radcy prawnego - teoria i praktyka"
Wykładowca: dr Paweł Skuczyński - pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Termin: 26 listopada 2011 r. godz. 10.30 sala kinowa Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie Plac Polonii 1
Zachęcamy do udziału tych radców prawnych, którzy zostali wpisani na listę po odbyciu innej aplikacji niż radcowska.

(2011-10-14)

Trzydniowa konferencja szkoleniowa w Hotelu "Dolina Charlotty".

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w trzydniowej konferencji szkoleniowej, która odbędzie się w dniach 14-16 października 2011 r. w Hotelu "Dolina Charlotty" Strzelinko 1, 76-200 Słupsk.
Tematyka szkolenia:
1. "Postępowanie administracyjne - zmiany w przepisach oraz najnowsze orzecznictwo. Postępowanie sądowo - administracyjne - najczęściej popełniane błędy w toku postępowania. Skarga na prawomocne orzeczenie sądu".
Wykładowca - Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie - Anna Sokołowska
2. "Ochrona praw człowieka - skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu".
Wykładowca - prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło - kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.
Opłata za udział w konferencji wynosi 300 złotych i obejmuje zakwaterowanie od dnia 14 października br. od godz. 12 00 do 16 października br. godz. 12 00 wraz z wyżywieniem od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu oraz inne koszty. Dojazd we własnym zakresie.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa upływa z dniem 26 września 2011 r.
Opłaty za uczestnictwo należy dokonać na konto OIRP Koszalin w PKO BP
nr 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654.
Do udziału w szkoleniu zachęca się szczególnie Koleżanki i Kolegów, którzy nie uczestniczyli dotąd w żadnym szkoleniu i nie uzyskali punktów szkoleniowych.

DZIEKAN
Sabina Lutomska

Zaproszenie i karta zgłoszeniowa:
(pobierz plik typu MS Word 28,0KB)

PROGRAM:
(pobierz plik typu Adobe 220KB)

MATERIAŁY NA SZKOLENIE:
- Katalog praw i wolności EKPC
(pobierz plik typu Adobe 296KB)
- Skarga do Trybunału
(pobierz plik typu Adobe 700KB)

(2011-08-08)

"Skarga na czynności komornika"

Temat: "Skarga na czynności komornika"
Wykładowca: Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Dariusz Rystał
Termin: 24 września 2011 r. godz. 10.30 sala kinowa Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie Plac Polonii 1
Do udziału w szkoleniu zachęca się szczególnie Koleżanki i Kolegów, którzy nie uczestniczyli dotąd w żadnym szkoleniu i nie uzyskali punktów szkoleniowych.

(2011-07-20)

"Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych i gospodarczych."

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2011 r. o godz. 10 30 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1.
Tematyka szkolenia:
"Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych i gospodarczych."
Wykładowca - SSR Krzysztof Pietkowski
Materiały:
(pobierz plik typu Adobe Acrobat Document 404,0KB)

(2011-05-11)

"Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za zaległe składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaległe podatki - w świetle ordynacji podatkowej"

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 14 maja 2011 r. o godz. 10 30 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1.
Tematyka szkolenia:
"Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za zaległe składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaległe podatki - w świetle ordynacji podatkowej"
Wykładowca - Jarosław Haluk - radca prawny

(2011-03-16)

Trzydniowa konferencja

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w trzydniowej konferencji szkoleniowej, która odbędzie się w dniach 8 - 10 kwietnia 2011 r. w Hotelu MARINE w Kołobrzegu ul. Sułkowskiego 9.
Tematyka szkolenia:
1. "Wybrane zagadnienia i orzecznictwo w sprawach uregulowanych ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego".
Wykładowca - SSO w Koszalinie Marian Wawrzynkowski 2. "Taktyka procesowa w postępowaniu przed sądem gospodarczym".
Wykładowca - SSO w Poznaniu Tomasz Chojnacki
Opłata za udział w konferencji wynosi 300 złotych i obejmuje zakwaterowanie od dnia 8 kwietnia br. od godz. 12 00 do 10 kwietnia br. godz. 12 00 wraz z wyżywieniem od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu oraz inne koszty. Dojazd we własnym zakresie.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa upływa z dniem 18 marca 2011 r.
Opłaty za uczestnictwo należy dokonać na konto OIRP Koszalin w PKO BP nr 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654.
Hotel Marine położony jest zaledwie 20 m od plaży. Obiekt ten mieści się w nowym ciekawie zaprojektowanym budynku. Oferta hotelu obejmuje luksusowe pokoje oraz wspaniałe zaplecze rekreacyjne tuż przy promenadzie.

Materiały szkolenie:
(pobierz plik typu Adobe 384KB)

Program: (pobierz plik typu Adobe 224KB)

(2011-02-25)

"Kasy fiskalne - nowe obowiązki radców prawnych", " Podatek od towarów i usług - wybrane zagadnienia" oraz "Leasing operacyjny a leasing finansowy"

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 12 marca 2011 r. o godz. 10 30 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1.
Tematyka szkolenia:
"Kasy fiskalne - nowe obowiązki radców prawnych", " Podatek od towarów i usług - wybrane zagadnienia" oraz "Leasing operacyjny a leasing finansowy" - prezentacja Banku Zachodniego WBK
Wykładowca - Maria Kuźnicka - pracownik I Urzędu Skarbowego w Koszalinie

(2011-02-04)

"Postępowanie wieczystoksięgowe i jego zasady."

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 5 lutego 2011 r. o godz. 10 30 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1.
Tematyka szkolenia:
"Postępowanie wieczystoksięgowe i jego zasady."
Wykładowca - Ewa Kokowska-Kuternoga - Przewodnicząca VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu

(2010-12-07)

"Postępowanie w sprawach o separację - wybrane zagadnienie. Wpływ czynności dyspozytywnych stron (uczestników postępowania) na zmianę trybu postępowania."

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 15 stycznia 2011 r. o godz. 10.30 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1.
Tematyka szkolenia:
"Postępowanie w sprawach o separację - wybrane zagadnienie. Wpływ czynności dyspozytywnych stron (uczestników postępowania) na zmianę trybu postępowania."
Wykładowca - Piotr Boguszewski

(2010-11-23)

"Dyscyplina finansów publicznych świetle nowych przepisów o finansach publicznych - udział radcy prawnego w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych"

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 11 12 2010 r. o godz. 10.30 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1.
Tematyka szkolenia:
"Dyscyplina finansów publicznych świetle nowych przepisów o finansach publicznych - udział radcy prawnego w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych"
Wykładowca - Bogusław Staszewski - Zastępca Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

(2010-10-20)

"Umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane - aktualne problemy prawne oraz praktyka w sprawach gospodarczych."

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie - powołując się na uchwałę nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. - w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych - uprzejmie Kol. zapraszam na szkolenie, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2010 r. w Hotelu "Jan" w Darłówku. Szkolenie na temat "Umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane - aktualne problemy prawne oraz praktyka w sprawach gospodarczych" przeprowadzi SSR Krzysztof Pietkowki. Szkolenie to Rada zamierza połączyć z impreza integracyjną i wobec tego przebiegłoby ono wg następującego programu:
10 00 - 10 30 przyjazd i zakwaterowanie uczestników, którzy zamierzają korzystać z noclegu
10 30 - 12 00 wykład SSR K. Pietkowskiego
12 00 - 12 30 przerwa kawowa
14 30 - obiad
16 00 - 18 00 c.d. wykładu
19 00 - 24 00 kolacja z dj
Rada zaprasza zatem wszystkich chętnych, ale swój udział w szkoleniu wraz ze wskazaniem, czy będzie on połączony z noclegiem - prosimy zgłosić telefonicznie do dnia 22 listopada 2010 r.
DZIEKAN
Sabina Lutomska

(2010-10-15)

"Obowiązki radców prawnych w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu"

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 23 10 2010 r. o godz. 10.30 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1.
Tematyka szkolenia:
"Obowiązki radców prawnych w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu"
Wykładowca - Cezary Szczepaniak

(2010-09-22)

"Prawo pracy. Wybrane zagadnienia."

Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych przy Krajowej Radzie Radców Prawnych zaprasza na szkolenie n/t: "Prawo pracy. Wybrane zagadnienia."
Termin: 15-17 października 2010 r.
Miejsce szkolenia: Zamek Tuczno, ul. Zamkowa 1; 78-640 Tuczno
Zajęcia poprowadzą: Irena Różańska-Dorosz, Maria Pietkun, sędziowie: Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
Konferencja adresowana jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art.41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dn. 6.VII.1982r. / Dz.U. z 2002r Nr 123 poz.1045z późniejszymi zmianami / i Uchwały Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych.
Karta zgłoszeń:
(pobierz plik typu MS Word 32KB)
Oferta szkoleniowa:
(pobierz plik typu MS Word 390KB)

(2010-08-02)

"Prawo spadkowe"

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 4 września 2010 r. o godz. 10.30 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1.
Tematyka szkolenia:
"Prawo spadkowe"(przepisy materialne i procesowe, w szczególności w zakresie składania oświadczeń o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenie roszczeń o zachowek).
Wykładowca - SSR Monika Góralska

(2010-07-28)

"Zmiany w prawie zamówień publicznych"

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2010 r. o godz. 10.30 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1.
Tematyka szkolenia:
"Zmiany w prawie zamówień publicznych"
Wykładowca - radca prawny Jerzy Pieróg

(2010-05-02)

"Elektroniczne postępowanie upominawcze"

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 22 maja 2010 r. o godz. 10.30 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1.
Tematyka szkolenia:
"Elektroniczne postępowanie upominawcze"
Wykładowca - SSR Krzysztof Pietkowski

(2010-05-01)

Trzydniowa konferencja szkoleniowa w Jarosławcu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w trzydniowej konferencji szkoleniowej, która odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2010 r. w Hotelu Król Plaza w Jarosławcu ul. Bałtycka 16.
Tematyka szkolenia:
1."Elektroniczne postępowanie upominawcze".
"Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. na podstawie art. 299 K.s.h - wybrane zagadnienia".
"Bieżące zmiany K.p.c".
Wykładowca - SSR Krzysztof Pietkowski
2."Zastosowanie wybranych technik perswazyjnych w kontaktach z klientami kancelarii".
"Komunikacja niewerbalna a efektywność w relacjach interpersonalnych".
Wykładowca - dr Aleksander Binsztok - adiunkt w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Zaproszenie i zgłoszenie udziału:
(pobierz plik typu MS Word 28KB)

(2010-02-26)

"Odpowiedzialność cywilno - prawna w spółkach handlowych - aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego"

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 13 marca 2010 r. o godz. 10.30 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1.
Tematyka szkolenia:
"Odpowiedzialność cywilno - prawna w spółkach handlowych - aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego."
Wykładowca - SSN IC w Warszawie Krzysztof Strzelczyk.

(2010-01-28)

"Rola radcy prawnego w postępowaniu karnym"

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2010 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1.
Tematyka szkolenia:
"Rola radcy prawnego w postępowaniu karnym."
Wykładowca - Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Tadeusz Haczkiewicz.

(2009-12-23)

"Mediacja - rola radcy prawnego w postępowaniu mediacyjnym."

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie - powołując się na uchwałę nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. - w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych - uprzejmie Kol. zapraszam na szkolenie, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2009 r. o godz. 10 30 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie Plac Polonii 1. Wykład na temat: "Mediacja - rola radcy prawnego w postępowaniu mediacyjnym" wygłosi Sędzia Sądu Rejonowego w Będzinie - Rafał Cebula.
Program
1. ADR jako zjawisko światowe;
2. mediacja przedsądowa i sądowa w polskim porządku prawnym;
- wszczęcie mediacji;
- praktyka mediacji sądowej w sprawach cywilnych i gospodarczych;
3. rola pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym;
4. prawnik mediator;
5. postepowanie o zatwierdzenie ugody mediacyjnej.
Wykładowca:
Rafał Cebula Sędzia Sądu Rejonowego w Będzinie, Sędzia Sądu Rejonowego w Chorzowie, orzekający w sprawach cywilnych, wykładowca zagadnień mediacji w polskim prawie cywilnym i rodzinnym w ramach Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, wykładowca na uczelniach wyższych zagadnień z zakresu mediacji cywilnej w prawie polskim (min.: Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej filia we Wrocławiu), współpracownik Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie, także Polskiego Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczej w Zielonej górze.
Wszystcy uczestnicy otrzymają: materiały szkoleniowe, zaświadczenie udziału w szkoleniu, ankietę dotyczącą badania satysfakcji uczestników po szkoleniu.
Sabina Lutomska
Dziekan

(2009-12-02)

"Wybrane zagadnienia z Prawa rodzinnego i opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji z czerwca 2009 r."

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie - powołując się na uchwałę nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. - w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych - uprzejmie Kol. zapraszam na szkolenie, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2009 r. o godz. 10 30 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie Plac Polonii 1.
Wykład na temat: "Wybrane zagadnienia z Prawa rodzinnego i opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji z czerwca 2009 r." wygłosi Sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu - Henryk Haak.

DZIEKAN

Sabina Lutomska

(2009-11-06)

Seminarium w Darłówku

Szkolenie organizowane przez Krajową Radę Radców Prawnych i Helsińską Fundację Praw Człowieka we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Koszalinie w ramach projektu obejmującego organizację szkoleń na powyższy temat we wszystkich izbach radcowskich, w latach 2009-2010.
23 - 24 październik 2009 r. - Hotel Jan, ul. Słowiańska 24, 76-153 Darłowo - Darłówko Wschodnie.
Szczegółowy program
(pobierz plik typu Adobe Acrobat Document 223KB)
CV trenerów
(pobierz plik typu Adobe Acrobat Document 95,6KB)
(pobierz plik typu Adobe Acrobat Document 190KB)

(2009-10-10)

"Obrót nieruchomościami" i "Sprzedaż nieruchomości na rzecz cudzoziemców"

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie - powołując się na uchwałę nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. - w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych - uprzejmie Kol. zapraszam na wykłady członków naszej Izby - radców prawnych specjalizujących się w przedstawionej poniżej tematyce:
radcy prawnego Ryszarda Karpińskiego nt. "Obrót nieruchomościami - wybrane zagadnienia".
radcy prawnego Macieja Flensa nt. "Sprzedaż nieruchomości na rzecz cudzoziemców - obowiązujące procedury".
Szkolenie odbędzie się w dniu 17 października w o godz. 10.30 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie Plac Polonii 1.

DZIEKAN

Sabina Lutomska

(2009-10-05)

Trzydniowa konferencja szkoleniowa w Kołobrzegu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie wraz z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w trzydniowej konferencji szkoleniowej, która odbędzie się we wrześniu br. w Kołobrzegu.
Termin i miejsce szkolenia: 25-27 września 2009 r.
Hotel Ikar Plaza, Kołobrzeg, ul. Wschodnia 35
Tematyka szkolenia:
1. "Nowelizacja Kpc ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1571)- wybrane zagadnienia."
"Bieżące orzecznictwo TK i SN w sprawach procesowych gospodarczych i cywilnych."
Wykładowca - SSR Krzysztof Pietkowski
2. "Wznowienie postępowania oraz skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądowego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego."
Wykładowca - SSN Dariusz Zawistowski
Opłata za udział w konferencji wynosi 150 złotych i obejmuje zakwaterowanie od dnia 25 września br. od godz. 12 00 do dnia 27 września br. godz. 12 00 wraz z wyżywieniem od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu oraz inne koszty. Dojazd we własnym zakresie.
Opłatę z tytułu uczestnictwa należy uiścić na konto OIRP Koszalin w PKO BP nr 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654.
Ze względu na to, że liczba miejsc dla radców prawnych każdej z Izb jest ograniczona do 60 osób - o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń wraz dokonaną wpłatą.
Zgłoszenia pisemne na karcie zgłoszenia zamieszczonej poniżej OIRP Koszalin przyjmuje do dnia 14 września 2009 r.
Szczegółowy program konferencji i pobytu w Kołobrzegu zostanie przekazany uczestnikom po zamknięciu listy zgłoszeń.
DZIEKAN
Sabina Lutomska
Zgłoszenie:
(pobierz plik typu MS Word 24,5KB)
Program konferencji:
(pobierz plik typu MS Word 24,0KB)

(2009-08-20)

"Praktyczne aspekty stosowania Kodeksu etyki radcy prawnego"

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie - powołując się na uchwałę nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. - w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych - w szczególności na § 4, z którego wynika, że radca prawny wpisany na listę radców prawnych na innej podstawie niż odbycie aplikacji radcowskiej i zdanie egzaminu radcowskiego obowiązany jest uczestniczyć w szkoleniu z zakresu zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu w wymiarze co najmniej 5 godzin szkoleniowych, w ciągu pierwszych dwóch lat po wpisaniu na listę radców prawnych - uprzejmie Kol. zapraszam na szkolenie, które odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2009 r. o godz. 10 30 w Sali Szmaragdowej Hotelu "Arka - Gromada" w Koszalinie ul. Zwycięstwa 24.
Wykład na temat: "Praktyczne aspekty stosowania Kodeksu etyki radcy prawnego" wygłosi radca prawny Krystyna Stoga - członek Zespołu Eksperckiego Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.
Proszę o niezawodne przybycie na szkolenie w szczególności radców prawnych po innych aplikacjach.
Dziekan OIRP
Sabina Lutomska

(2009-07-14)

"Bieżące orzecznictwo TK i SN w sprawach procesowych gospodarczych i cywilnych" oraz "Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie postępowania w sprawach gospodarczych."

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2009 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1.
Tematyka szkolenia:
1. "Bieżące orzecznictwo TK i SN w sprawach procesowych gospodarczych i cywilnych"
2. "Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie postępowania w sprawach gospodarczych." Wykładowca - SSR Krzysztof Pietkowski.
Materiały ze szkolenia
(pobierz plik typu prezentacja MS PowerPoint 54KB)

(2009-05-22)

Zaproszenie na szkolenie organizowane przez OIRP Koszalin i OIRP Szczecin

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w trzydniowej konferencji szkoleniowej, która odbędzie się w Międzyzdrojach i organizowana jest wspólnie z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie.
Termin i miejsce szkolenia:
24-26 kwietnia 2009 r. Hotel „Slavia” Międzyzdroje ul. Promenada Gwiazd 34
Tematyka szkolenia:
1.Osoby prawne i jednostki organizacyjne z art. 33¹k.c. w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego - wybrane problemy. Odpowiedzialność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego za szkody wyrządzone bezprawnym działaniem.
Prowadzący – prof. dr hab. Józef Frąckowiak, Sędzia Sądu Najwyższego
 
2. Wybrane zagadnienia materialno-prawne z zakresu prawa rodzinnego (m.in. małżeńskie ustroje majątkowe, zarząd majątkiem wspólnym małżonków, zarząd majątkiem dziecka)
Prowadzący – dr Helena Ciepła, Sędzia Sądu Najwyższego
Opłata za udział w konferencji wynosi 150 złotych i obejmuje zakwaterowanie od dnia 24 04 2009 r. od godz. 13.00 do dnia 26 04 2009 r. godz. 11.00 wraz z wyżywieniem od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu oraz inne koszty. Dojazd we własnym zakresie.
Opłatę z tytułu uczestnictwa należy uiścić na konto OIRP Koszalin w PKO BP
nr 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654.
Zgłoszenia pisemne na karcie zgłoszenia Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie przyjmuje do dnia 9 04 2009 r.
Szczegółowy program konferencji i pobytu w Hotelu Slavia w Międzyzdrojach zostanie przekazany uczestnikom po zamknięciu listy zgłoszeń.
Zgłoszenie:
(pobierz plik typu MS Word 127KB)
(pobierz plik typu Adobe Acrobat Document 127KB)
Program szkolenia:
(pobierz plik typu MS Word 28KB)
Materiały:
(pobierz plik typu MS Word 136KB)

(2009-04-10)

"Kodeks spółek handlowych po 9 latach - ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej
nowelizacji."

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 16 maja 2009 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1.
Tematyka szkolenia:
"Kodeks spółek handlowych po 9 latach - ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej nowelizacji."
Wykładowca - dr Emilia Wieczorek.

(2009-04-07)

"Upadłość konsumencka."

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 18 04 2009 o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1.
Tematyka szkolenia: "Upadłosć konsumencka."
Wykładowca - SSA Stanisław Gurgul.

(2009-03-15)

"Uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej."

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 14 marca 2009 r. w godz. 10.30-13.30 w sali konferencyjnej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1.
Tematyka szkolenia:
1. "Uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej."
2. "Europejski tytuł egzekucyjny. (rozporządzenie 805/2004)"
3. "Europejski nakaz zapłaty. (rozporządzenie 1896/2006)"
Wykładowca - Michał Arciszewski.
Materiały:
(pobierz plik typu MS Word 58KB)
(pobierz plik typu prezentacja MS PowerPoint 164KB)
(pobierz plik typu prezentacja MS PowerPoint 171KB)
(pobierz plik typu prezentacja MS PowerPoint 134KB)

(2009-03-14)

"Postępowanie z zakresu Prawa Pracy w praktyce."

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 20 luty 2010 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Plac Polonii 1.
Tematyka szkolenia:
"Postępowanie z zakresu Prawa Pracy w praktyce."
Wykładowca - SSO w Koszalinie Irena Zbucka.

(2009-01-13)

 

Galeria zdjęć

Klub seniora

E-Learning

z radcą bezpieczniej

SIP KWANTUM

Dziennik Radcy Prawnego

strona KIRP

lex nawigator

Strona główna | Aktualności  | Aplikacja | Szkolenia | Kontakt

Okrę™gowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie, 75-401 Koszalin, ul. Jedności 5, skr. poczt. 114, tel./fax +48 94 342 39 56

Copyright 2009-2013 OIRP Koszalin - Wszelkie prawa zastrzeżone.