Klub Seniora


Klub seniora

W imieniu Przewodniczącego Kapituły Funduszu Seniora pana Mieczysława Humki przekazujemy Komunikat z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych.

(pobierz plik typu Acrobat Reader 198 KB)


2020-05-06

Klub seniora

Koleżanki i Koledzy !

Mając pełną świadomość zagrożenia dla zdrowia jakie na skutek rozprzestrzeniania się tego koronawirusa jest tak powszechne - uprzejmie zawiadamiam, że nie odbędzie się kolejne Nasze środowe spotkanie jakie przypadało na dzień 25 marca br. Jednocześnie wobec faktu,że wśród Nas mogą być takie osoby, które wymagają pomocy w zakresie dostarczania produktów spożywczych, środków higieny czy też leków - proszę o zgłaszania się drogą telefoniczną lub emailową do biura Naszej Izby lub do mnie /tel. 725369339/ Pomoc taka zostanie wówczas zorganizowana.
Wszyscy chyba mamy świadomość tego, że należymy go grupy podwyższonego ryzyka zachorowań - a więc winniśmy stosować bezwzględnie witaminę HDSI, której nie ma w aptekach to jest H- higienę , D-dietę,S-sen i I-izolację.

Serdeczne pozdrowienia - mając nadzieję,że ten stan zagrożenie nie potrwa tak długo, a więc do zobaczenia na spotkaniach Klubu Seniora.

Sabina Lutomska


2020-03-17

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl