Klub Seniora


Klub seniora

Koleżanki i Koledzy!

Zbliża się termin naszego kolejnego spotkania Klubowego, tj. 27 czerwiec 2019r. godz.16.30, na który chciałabym serdecznie zaprosić - informując, że naszym gościem będzie kolejna ciekawa osoba wielu talentów - a mianowicie Pani BOŻENA KACZMAREK radna Miasta Koszalina i jednocześnie aktorka Teatru Propozycji Dialog. Mam zatem nadzieję,że przyjmiecie Państwo zaproszenie na to spotkanie odbywane jak zawsze przy kawie i herbacie w siedzibie naszej Izby. Pozdrawiam serdecznie

Sabina Lutomska


2019-06-13

Komunikat

Rzecznik Funduszu Seniora i Przewodnicząca Klubu Seniora informują:

Z mocy uchwały nr 103/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora oraz pomocy socjalnej - seniorami uprawnionymi do pomocy z Funduszu Seniora są członkowie samorządu radców prawnych którzy ukończyli - 60 lat - kobiety oraz 65 lat - mężczyźni i nabyli prawo do emerytury.

Do dnia powzięcia ww. uchwały obowiązywał zapis uchwały nr 223/V/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r. który brzmiał: "Seniorem w rozumieniu Funduszu jest każdy członek korporacji /radca prawny/ który ukończył - kobiety - 60 lat i mężczyźni 65 lat i nie wykonuje zawodu".

Tak więc formami pomocy z Funduszu Seniora tworzonego z 4% odpisu z tej części składek, które okręgowe izby radców prawnych przekazują do Krajowej Rady Radców Prawnych mogą być objęci także uprawnieni do emerytury radcowie prawni wykonujący zawód lub osiągający dochód z innych źródeł niż emerytura.

Status seniora uprawnionego do emerytury w naszej Izbie osiągnęło 194 osoby i je wszystkie zapraszamy do skorzystania z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych /dla seniorów/ z jakich form pomocy można korzystać i na jakich warunkach oraz w jakich ogólnopolskich spotkaniach integracyjno-wczasowych i turnusach sanatoryjnych można uczestniczyć, a także do udziału w spotkaniach organizowanych przez Klub Seniora w każdy ostatni czwartek kolejnego miesiąca.


2019-05-20

Klub seniora

Koleżanki i Koledzy!

Mając nadzieję,że pogoda dopisze i zaświeci majowe słonko zapraszam Was na majówkowe spotkanie w Gospodzie Jamneńskiej, ul. Młyńska 37 w Koszalinie w dniu 30 maja br o godz.16.30.

Pozdrawiam serdecznie

Sabina Lutomska


2019-05-17

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Barbara Wiśniewska
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl