Radcowie


Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców w praktyce, orzecznictwie KIO i opiniach UZP

W imieniu wydawcy miesięcznika "Przetargi Publiczne" oraz mec. Zbigniewa Pawlaka chciałbym zaprosić Państwa na:
SZKOLENIE ONLINE
"Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców w praktyce, orzecznictwie KIO i opiniach UZP"
20 września 2021 roku (poniedziałek) na profesjonalnej platformie do SZKOLEŃ ONLINE

ZAPROSZENIE W PDFSpotkanie online na platformie Zoom

Informacja o spotkaniu na platformie ZOOM w ramach cyklu spotkań z prawnikami zagranicznymi: 7.09.2021 g. 14.00, organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku

Link do spotkania: LINK DO SPOTKANIAList dotyczący kryzysu afgańskiego i pomocy uchodźcom

W związku z kryzysem afgańskim i mającymi miejsce oraz spodziewanymi w najbliższej przyszłości wydarzeniami, które mogą powodować konieczność udzielania pomocy prawnej dla uchodźców z tego kraju, informujemy, że Komisja Zagraniczna i Komisja Praw Człowieka KIRP zaprasza na szkolenie nt. udzielania pomocy prawnej z zakresu prawa migracyjno-azylowego, które odbędzie się w dniu 9.09.2021 r. w godzinach 18.00 - 20.00.

Szkolenie poprzedzone zostanie spotkaniem informacyjnym wyznaczonym na godz. 17:30 i dotyczącym możliwości aktywnego włączenia się radców prawnych i aplikantów radcowskich w udzielanie pomocy pro bono na rzecz uchodźców. Spotkanie prowadzone będzie przez przedstawicieli KIRP oraz organizacji pozarządowych. Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane takimi działaniami osoby.

Link do spotkania oraz szkolenia zostanie przesłany wszystkim zainteresowanym osobom po zarejestrowaniu się za pomocą formularza dostępnego poniżej:
https://www.webankieta.pl/ankieta/659524/spotkanie-informacyjne-i-szkolenie-nt-mozliwosci-wlaczenia-sie-w-pomoc-uchodzcom-afganskim9-wrzesnia-2021.html

Jednocześnie informujemy, że szkolenie prowadzone będzie przez radcę prawnego Adama Chmurę - członka Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i eksperta z zakresu prawa migracyjno-azylowego.


Zaproszenie na szkolenie online

W imieniu wydawcy kwartalnika "Radca Prawny w Administracji" oraz dr. hab. Roberta Suwaja zapraszamy Państwa na SZKOLENIE ONLINE

"Bezczynność organu administracji publicznej - terminy, ponaglenia, skarga do sądu, odpowiedzialność organu i funkcjonariusza - szkolenie dla radców prawnych i adwokatów"

6 września 2021 roku (poniedziałek) na profesjonalnej platformie do szkoleń online

Poniżej szczegóły szkolenia

(Zaproszenie-szkolenie-6-10-2021.doc)

(Zaproszenie-szkolenie-6-10-2021.pdf)

Zgłoszenia na szkolenie można również dokonać na stronie: (online.rpwa.pl/210906RS/)W imieniu wydawcy kwartalnika "ABI Expert" oraz dr Gabrieli Bar zapraszamy na szkolenie online, które odbędzie się 9 września 2021 roku.

Ochrona danych osobowych w mediach społecznościowych - najczęstsze błędy, nadinterpretacje, zbędne dokumenty i procedury


Poniżej szczegóły szkolenia

(zaproszenie_2021-09-09_online.doc)


Zaproszenie na szkolenie wyjazdowe w Luboradzy

Serdecznie zapraszamy na szkolenie wyjazdowe w Luboradzy, które odbędzie się w dniach 15-17 października 2021 roku.

(Zaproszenie-szkolenie-w-Luboradzy.pdf)Materiały ze szkolenia zawodowego radców prawnych - 19.06.2021 r.

Poniżej zamieszczamy materiały ze szkolenia radców prawnych w formie webinarium, które odbędzie się w sobotę 19 czerwca 2021 roku

Temat szkolenia: "Postępowanie cywilne w dobie pandemii - stan obecy i planowane zmiany"

(ustawa z 28.05.Dz.U.21poz.1090.pdf)

(Instrumenty_prawne_zestaw.docx)

(Nowela_28.05.21_zagadnienia_Prez..docx)

(Tarcza_3.0_wyciag.docx)Materiały ze szkolenia zawodowego radców prawnych - 24.04.2021 r.

Poniżej zamieszczamy materiały ze szkolenia radców prawnych w formie webinarium, które odbędzie się w sobotę 24 kwietnia 2021 roku

Temat szkolenia: "Postępowanie poniżej progów unijnych - procedura udzielenia zamówienia w trybie podstawowym krok po kroku oraz zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych"

(materialy-szkolenie-24-04-2021.pdf)
Materiały ze szkolenia - 20.03.2021

Poniżej zamieszczamy materiały ze szkolenia, które odbyło się w sobotę 20 marca 2021 roku

Temat szkolenia: "Postępowanie w sprawach gospodarczych (z elementami prawa dowodowego - wybrane zagadnienia)"

(szkolenie-postepowanie-w-sprawach-gospodarczych-20-03-2021.pdf)
Materiały ze szkolenia, które odbyło się 30 stycznia 2021 roku

Poniżej zamieszczamy materiały ze szkolenia, które odbyło się w sobotę 30 stycznia 2021 roku

Temat szkolenia: "Radca prawny wobec postępowania karnego"

(Radca prawny wobec postępowania karnego.pdf)


Materiały ze szkolenia, które odbyło się 19 grudnia 2020 roku

(Umowy-nowa-pzp.pdf)


Materiały ze szkoleń

Poniżej zamieszczamy materiały:

- ze szkolenia wyjazdowego radców prawnych z dnia 17 października 2020 r.


(Zmiany_przepisow_z_zakresu_prawa_podatkowego.pdf)

(Szkolenie_dla_radcow_2020_X.pdf)

(Smierc_przedsiebiorcy_i_co_dalej.pdf)

(Dochodzenie_roszczen_frankowych.pdf)

- ze szkolenia radców prawnych w dniach 19 i 26 września 2020 r.

(Nowe_Pzp_wyklad_dla_radcow_wrzesien_2020_I cz.pdf)

(wyklad_26_wrzesnia_2020_bagatelne_i_umowy.pdf)


Zaproszenie do korzystania ze szkoleń e-learningowych udostępnionych na platformie szkoleniowej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie dla radców prawnych i aplikantów radcowskich

W imieniu Wicedziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Wodzimierza Chróścika oraz w imieniu swoim, zapraszam wszystkich Państwa - radców prawnych i aplikantów radcowskich naszej Izby do korzystania ze szkoleń e-learningowych udostępnionych na ogólnopolskiej platformie szkoleniowej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Platforma szkoleniowa umożliwi Państwu dostęp do unikalnego zakresu wiedzy i materiałów prezentujących tematy istotne w praktyce szerokiego kręgu odbiorców, a także do specjalistycznych treści przeznaczonych dla praktyków zainteresowanych konkretnymi zagadnieniami prawnymi. Zaletą projektu jest dostępność szkoleń e-learningowych w dowolnym momencie i w dowolnym czasie, zarówno z urządzeń stacjonarnych jak i z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Korzystanie z oferowanych szkoleń e-learningowych także ułatwi Państwu – radcom prawnym - uzyskanie punktów szkoleniowych i tym samym spełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.

Wszyscy Państwo możecie uzyskać nieodpłatny dostęp do platformy szkoleniowej po przeprowadzeniu procesu rejestracji na stronie https://ear.oirpwarszawa.pl/ oraz po potwierdzeniu zgłoszenia przez administratora. W załączeniu wykaz udostępnionych szkoleń e-learningowych na platformie.

Z poważaniem

Dziekan Rady OIRP w Koszalinie
Anna IgnaczakAktualny harmonogram szkoleń ogólnopolskich dostępny jest na stronie

Krajowej Izby Radców Prawnych.

Szkolenia e-learningowe, organizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych, dostępne są na platformie internetowej pod adresem:

http://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning/

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl