Radcowie


Zaproszenie na szkolenie w formie webinarium

Zapraszam na szkolenie zawodowe radców prawnych w formie webinarium

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszam na szkolenie zawodowe radców prawnych w formie webinarium.

Termin: 4 lipca 2020 r. godz. 10:30-14:00 (przerwa 20 minut około 12.00)
Temat: "Kara umowna w obrocie gospodarczym."
Prowadzący: Teresa Karczyńska-Szumilas - SSA w Gdańsku V Wydział Cywilny

Rejestracja: warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zgłoszenie swojego uczestnictwa na adres e-mail: informatyk@oirpkoszalin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2020 r. Proszę o podanie prawidłowego adresu e-mail, na który wysłany zostanie link do szkolenia gwarantujący uczestnictwo oraz instrukcja.

Udostępnionych zostanie: 98 miejsc

Z uwagi na ograniczoną liczbę osób mogących jednocześnie wziąć udział w webinarium decyduje kolejność zgłoszeń do rejestracji.
Liczba punktów szkoleniowych: 8 punktów

Wicedziakan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych

Anna Ignaczak

PREZENTACJA ZE SZKOLENIA WEBINARYJNEGO - 4.07.2020

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Reader 173 kB)


Zaproszenie na szkolenie w formie webinarium

Zapraszam na szkolenie zawodowe radców prawnych w formie webinarium

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszam na szkolenie zawodowe radców prawnych w formie webinarium.

Termin: 20 czerwca 2020 r. godz. 10:30-14:00
Temat: "Prawo upadłościowe - zmiany obowiązujące od dnia 24 marca 2020 r. (wybrane zagadnienia). Istotne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym."
Prowadzący: Mariusz Dańczyszyn - SSR w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych

Rejestracja: warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zgłoszenie swojego uczestnictwa na adres e-mail: informatyk@oirpkoszalin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2020 r. Proszę o podanie prawidłowego adresu e-mail, na który wysłany zostanie link do szkolenia gwarantujący uczestnictwo oraz instrukcja.

Udostępnionych zostanie: 98 miejsc

Z uwagi na ograniczoną liczbę osób mogących jednocześnie wziąć udział w webinarium decyduje kolejność zgłoszeń do rejestracji.
Liczba punktów szkoleniowych: 8 punktów

Wicedziakan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych

Anna Ignaczak


Zaproszenie na szkolenie w formie webinarium

Zapraszam na szkolenie zawodowe radców prawnych w formie webinarium

Termin: 6 czerwca 2020 r. godz. 10:30 -14:00 Temat: "1. Ustawa z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (….) - "tarcza 3.0" (Dz. U. poz. 875 z 2020r.)- wpływ na postępowania sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych.

2. Nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. poz. 1649 z 2019r.)."

Prowadzący: Krzysztof Pietkowski - SSR w Koszalinie Przewodniczący V Wydziału Gospodarczego

Udostępnionych zostanie: 98 miejsc. Z uwagi na ograniczoną liczbę osób mogących jednocześnie korzystać z webinarium decyduje kolejność zgłoszeń do rejestracji. Rejestracja: warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zgłoszenie swojego uczestnictwa w formie e-mailowej na adres e-mail: informatyk@oirpkoszalin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2020 r.

Prosimy o podanie prawidłowego adresu e-mail, na który wysłane zostaną link do szkolenia gwarantujący uczestnictwo oraz instrukcja.
Liczba punktów szkoleniowych: 8 punktów

Informacja o kończącym się cyklu szkoleniowym - wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego radców prawnych

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Reader 132 kB)


Zaproszenie na szkolenia

Poniżej zamieszczamy zaproszenia na szkolenie stacjonarne, jednodniowe (29.02.2020) oraz wyjazdowe (13-15.03.2020)

(Szkolenie 29.02.2020 w KBP w Koszalinie)
(Szkolenie 13-15.03.2020 Hotel Aquarius Spa w Kołobrzegu)


Szkolenie Słupsk

Zaproszenie na dodatkowe szkolenie w Słupsku - 23.11.2019 r.

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Reader 2,24 MB)


Szkolenie - Nowelizacja upadłości konsumenckiej - Warszawa

Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 r. w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 40a (Klub Sosnowy). Szkolenie w całości poświęcone będzie nowelizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Reader 402 KB)


Szkolenie ze zmian w prawie pracy

Poniżej zamieszczamy materiały ze szkolenia

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Reader 774 KB)


Szkolenia wrzesień i listopad i materiały ze szkolenia 14.09.2019

Poniżej przekazujemy materiały ze szkolenia, które odbyło się 14 września 2019 r.
(pobierz plik typu Adobe Acrobat Reader 181 KB)


Poniżej zaproszenie na szkolenia organizowane we wrześniu i listopadzie

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Reader 733 KB)


Materiały ze szkolenia wyjazdowego

Poniżej zamieszczamy materiały ze szkolenia wyjazdowego

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Reader 179 KB)


Szkolenia kwiecień, maj

Poniżej zaproszenie na szkolenia organizowane w kwietniu i maju

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Reader 613 KB)


Szkolenie wyjazdowe w Ustce

Poniżej zaproszenie wyjazdowe w hotelu Grand Lubicz w Ustce

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Reader 860 KB)


Szkolenia luty marzec

Poniżej zaproszenie na szkolenia organizowane w lutym i marcu

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Reader 613 KB)


Materiały ze szkolenia z 9 lutego

Zamieszczamy materiały ze szkolenia, które odbyło się 9 lutego br.

Tajemnica zawodowa psychologa
(pobierz plik typu Adobe Acrobat Reader 1042 KB)

Prawo do kontaktu obojga rodziców
(pobierz plik typu Adobe Acrobat Reader 797 KB)

Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci
(pobierz plik typu Adobe Acrobat Reader 90 KB)

Europejska konwencja o ochronie praw człowieka
(pobierz plik typu Adobe Acrobat Reader 216 KB)

Rzecznik praw dziecka - konwencja o prawach dziecka - 2014-03-26
(pobierz plik typu Adobe Acrobat Reader 167 KB)


Szkolenia - wrzesień i pażdziernik

Zamieszczamy szkolenia organizowane we wrześniu i pażdzierniku

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Reader 642 KB)


Szkolenia - maj i czerwiec

Zamieszczamy szkolenia organizowane w maju i czerwcu

(pobierz plik typu Adobe Acrobat Reader 648 KB)


Szkolenie z RODO

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszamy Koleżanki i Kolegów na szkolenie zawodowe, które zostanie przeprowadzone w dniu 21 kwietnia 2018r (sobota); od godz. 10:00 do godz. 15:00 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Gen. Władysława Andersa 34 (sala nr 190, I piętro).

Temat szkolenia:
"Nowa unijna regulacja ochrony danych osobowych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych."
Wykładowca: Michał Miłosz - radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

Wyjaśniam, że ilość godzin przedmiotowego szkolenia jest większa niż podczas dotychczasowych szkoleń przeprowadzanych w soboty, z uwagi na to, że wymaga tego tematyka szkolenia jak i w miarę możliwości, kompleksowe przedstawienie istotnych kwestii dla radców prawnych w tym zakresie. Jednocześnie informuję, że uczestnik szkolenia uzyska 12 pkt szkoleniowych.

Proponowany wykaz rodzajów przetwarzania
(pobierz plik typu Acrobat Reader 413 KB)

Przetwarzanie danych przez kancelarie prawne - raport GIODO 2016
(pobierz plik typu Acrobat Reader 262 KB)

RODO - Sankcjonowanie naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych
(pobierz plik typu Acrobat Reader 136 KB)

Ochrona danych osobowych - Koszalin
(pobierz plik typu Acrobat Reader 512 KB)

Zgoda
(pobierz plik typu MS Word 29 KB)

Projektowane zmiany w Kodeksie pracy (projekt na dzień 28.03.2018)
(pobierz plik typu MS Word 26 KB)

Projektowane zmiany w ustawie o radcach prawnych (stan 28.03.2018)
(pobierz plik typu MS Word 26 KB)


Slajdy z wykładu z prawa pracy

Wynagrodzenie za pracę
(pobierz plik typu MS PowePoint 601 KB)

Premia a nagroda
(pobierz plik typu MS PowePoint 315 KB)


Szkolenie wyjazdowe

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu wyjazdowym, które organizowane jest wspólnie z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Toruniu w dniach 2 - 4 marca 2018 roku w Hotelu Grand Lubicz w Ustce (www.grandlubicz.pl)

Poniżej zaproszenie i szczegóły
Zaproszenie i agenda:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 272 KB)

Wicedziekan
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Koszalinie

Anna Ignaczak

Aktualny harmonogram szkoleń ogólnopolskich dostępny jest na stronie

Krajowej Izby Radców Prawnych.

Szkolenia e-learningowe, organizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych, dostępne są na platformie internetowej pod adresem:

http://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning/

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Barbara Wiśniewska
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl