Radcowie


Szkolenie - ZOSTAŃ MEDIATOREM

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu zapisów na szkolenie z mediacji "Zostań mediatorem - szkolenie podstawowe" organizowane przez Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy (w formie on-line na platformie zoom).

Standardowe szkolenie z mediacji zostało wzbogacone nie tylko o panel negocjacyjny (kolory osobowości, analiza transakcyjna), ale też o mediacje transgraniczne.

Termin szkolenia: 30 czerwca, 1 ,2, 7, 8, 9 lipca 2023 r.
Czas trwania: 43 godziny zegarowe, grupy do 20 osób
Cena: 1 950,00 zł.
Zapisy do - dnia 25 czerwca 2023 r.

Szczegóły poniżej:
(https://om.oirp.bydgoszcz.pl/szkolenie/zostan-mediatorem-mediacje-podstawowe - oirp.bydgoszcz.pl)

Serdecznie zapraszamy.

Kierownik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy Bernadeta Podraska,
www.om.oirp.bydgoszcz.pl
bpodraska@op.pl


Zaproszenie na szkolenie zawodowe radców prawnych - warsztaty stacjonarne w ramach projektu e-radca

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszam na szkolenie zawodowe radców prawnych prowadzone w formie warsztatów – w ramach cyklu szkoleń e-radca.

Warsztaty odbędą się w Szczecinku: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie, ul. Jedności 5

Termin: 24 maja 2023 r. (środa), o godz. 10.00, w wymiarze 2 x 45 minut (łącznie 90 minut).

Temat: Repozytorium Dokumentów Finansowych i portal S24 - zakładanie konta i składanie dokumentów finansowych
Osoba prowadząca: r. pr. Aleksandra Gibuła

Poniżej zaproszenie

(zaproszenie-na-warsztaty-24.05.2023.pdf)Zaproszenie na szkolenie zawodowe radców prawnych w formie webinarium, cz. II (13.05.23)

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszamy na szkolenie zawodowe radców prawnych w formie webinarium, które przeprowadzi Pan Krzysztof Pietkowski - Sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie, Przewodniczący V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Temat wykładu: "Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego wprowadzone ustawą z 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw"

Część II - 13 maja 2023 r. (sobota), godz. 10:00 – 13:30 (4 godziny wykładowe)

Szczegóły w poniżej zamieszczonym zaproszeniu.
. Radcowie i aplikanci, którzy zgłosili się już wcześniej, otrzymają link na początku maja, który będzie wysyłany z systemu.

(zaproszenie-na-szkolenie-kpc-13.05.2023.pdf)

(MATERIAŁY-NA-SOBOTNIE-SZKOLENIE-13-MAJA.docx)

(MATERIAŁY-NA-SOBOTNIE-SZKOLENIE-13-MAJA.pdf)Zaproszenie na szkolenie zawodowe radców prawnych - warsztaty stacjonarne w ramach projektu e-radca

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszam na szkolenie zawodowe radców prawnych prowadzone w formie warsztatów – w ramach cyklu szkoleń e-radca.

Warsztaty odbędą się w Szczecinku: Centrum Kariery Zawodowej w Szczecinku, ul. Szkolna 2/2U.

Termin: 17 maja 2023 r. (środa), o godz. 13.00, w wymiarze 2 x 45 minut (łącznie 90 minut).

Temat: Platforma e-KIRP - założenie konta i funkcjonalności (wizytówka na szukajradcy.pl, platforma szkoleniowa, platforma ubezpieczeniowa)
Osoba prowadząca: r. pr. Anna Jędrzejczak

Poniżej zaproszenie

(zaproszenie-na-warsztaty17.05.2023.pdf)Zaproszenie na szkolenie zawodowe radców prawnych - warsztaty stacjonarne w ramach projektu e-radca - 19 kwietnia 2023

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszam na szkolenie zawodowe radców prawnych prowadzone w formie warsztatów – w ramach cyklu szkoleń e-radca. Szczegółowe informacje w poniższym zaproszeniu.

(zaproszenie-na-warsztaty-19.04.2023.pdf)Materiały ze szkolenia z Mec. Jolantą Zedlewską

(Zmiany-w-prawie-pracy-wynikajace-z-ustawy-z-9-marca-2023r.-o-zmianie-ustawy-Kodeks-pracyDz.U.poz.pdf)

(Zmiany-w-prawie-pracy-w-ustawie-z-1-grudnia-2022-o-zmianie-ustawy-Kodeks-pracyDz.-U.-poz.-240.pdf)Materiały ze szkolenia wyjazdowego - Rowy

(Rowy-17-03-2023.pptx)Zaproszenie na szkolenie zawodowe radców prawnych - warsztaty stacjonarne w ramach projektu e-radca - 15 lutego 2023 r.

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszam na szkolenie zawodowe radców prawnych prowadzone w formie warsztatów – w ramach cyklu szkoleń e-radca. Szczegółowe informacje w poniższym zaproszeniu.

(zaproszenie-na-warsztaty-15.02.2023.pdf)Materiały ze szkolenia - 04.02.2023 r.

"Postępowanie w sprawach nieletnich w świetle ustawy z 9 czerwca 2022r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich"

Prowadzący: Pani Izabela Sobolewska - Sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie,

(postepowanie-ws-nieletnich-2024-02-04.pdf)

(POSTEPOWANIE-W-SPRAWACH-NIELETNICH.pptx)Informacja

W imieniu Prezesa Zarządu Fundacji Radców Prawnych "Subsidio Venire" zamieszczamy ogłoszenia o szkoleniach organizowanych w I półroczu 2023 r. oraz szkolenia w hotelu "Pegaz" w Krynicy Zdrój, które odbędzie się w dniach 30.03.-2.04.2023r.

(Szkolenia-I-polrocze-2023.pdf)


(karta-zgłoszenia-szkolenie-Krynica Zdrój.docx)


(szkolenie-Krynica-Zdroj-I.pdf)


(30-03-02-04-2023r_Krynica-Zdroj_Harmonogram-I.pdf)


(informacja-o-przetwarzaniu-danych-2023.pdf)Informacja o cyklu szkoleń zawodowych dla radców prawnych w ramach projektu e-radca wraz z zaproszeniem na warsztaty w dniu 1 lutego 2023 r

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie informujemy o rozpoczęciu cyklu szkoleń zawodowych dla radców prawnych naszej Izby w ramach projektu e-radca. Szczegółowe informacje w poniższym zaproszeniu.

(http://oirpkoszalin.pl/pdf-1/zaproszenie-na-warsztaty-2023.pdf)Zaproszenie na szkolenie wyjazdowe

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą zbliżającego się zakończenia obecnego cyklu szkoleniowego przypadającego na lata 2021 - 2023.

Obecnie obowiązująca regulacja w tym zakresie to uchwała Nr 209/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku. Poniżej wyciąg:


Wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu określonej liczby punktów szkoleniowych przysługujących za poszczególne formy doskonalenia zawodowego. Obowiązek doskonalenia zawodowego uważa się za wypełniony, jeżeli w każdym cyklu szkoleniowym radca prawny uzyska minimum 40 punktów szkoleniowych. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w trakcie cyklu szkoleniowego jest obowiązany do uzyskania punktów szkoleniowych w liczbie proporcjonalnej do okresu pozostałego do końca tego cyklu, liczonego w pełnych miesiącach kalendarzowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono ślubowanie.

Z obowiązku doskonalenia zawodowego zwolnieni są wyłącznie radcowie prawni będący emerytami, rencistami lub pobierającymi świadczenie przedemerytalne, którzy nie wykonują zawodu.

Radca prawny jest obowiązany do przedłożenia właściwej okręgowej izbie radców prawnych wymaganych Regulaminem zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających doskonalenie zawodowe w określonej Regulaminem formie, niezwłocznie po jego odbyciu a za ostatni rok cyklu szkoleniowego do 31 stycznia roku następującego po zakończeniu danego cyklu szkoleniowego.

W ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu cyklu szkoleniowego dziekani rad okręgowych izb radców prawnych sporządzają wykazy radców prawnych, którzy nie wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego. Wykazy powinny określać także liczbę zdobytych przez poszczególnych radców prawnych punktów szkoleniowych. Dziekani rad okręgowych izb radców prawnych niezwłocznie przekazują wykazy, o których mowa w ust. 1, rzecznikom dyscyplinarnym, w celu ewentualnego wszczęcia postępowań dyscyplinarnych lub wystąpienia do dziekanów z wnioskami o udzielenie radcom prawnym ostrzeżeń.

Z poważaniem,
Wicedziekan Rady
Jolanta Czepe

Poniżej zamieszczamy zaproszenie na szkolenie wyjazdowe, które odbędzie się w marcu 2023 roku.

(ROWY-zaproszenie-na-szkolenie-wyjazdowe-Kormoran-Rowy-marzec-2023.pdf)

(ROWY-ZGLOSZENIE-RADCY-PRAWNEGO-na-szkolenie-Rowy-marzec-2023.docx)Kwartalnik Prawa Podatkowego - 4/2022

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy link do Kwartalnika Prawa Podatkowego - 4/2022 : https://czasopisma.uni.lodz.pl/taxMateriały ze szkolenia 09.07.2022

Temat: "Wyrok ustalający nieważność umowy "frankowej" - i co dalej?"

(Wyrok-ustalajacy-niewaznosc-i-co-dalej-09072022.pdf)Materiały ze szkolenia 28.05.2022r.


szkolenie-28-05-2022.pdf)Materiały ze szkolenia wyjazdowego w Kołobrzegu - 22.04.2022r. - prowadzący Piotr Ruta

Komunikacja radcy prawnego z klientem, trudnym klientem, współpracownikiem

Komunikacja-radcy-prawnego-z-klientem-szkolenie-22-04-2022.ppt)Materiały ze szkolenia z SSR Krzysztofem Pietkowskim

(prezentacja-cz-1.pptx)

(cz.1-uzas.proj.ustawy-przeds.-kosnum.pdf)

(prezentacja-cz-2.pptx)

(cz.2-Proj.ustawy-z-05.01.22-UC-53.pdf)

(prezentacja-cz-3.pptx)

(cz.3-Proj.ustawy-UD-156-z-sierpnia'21r.pdf)Materiały ze szkolenia w Luboradzy

Poniżej zamieszczamy materiały ze szkolenia szkolenia w Luboradzy

(KRS-szkolenie-15-października-2021.pdf)


Materiały ze szkolenia - 22.01.2022

Poniżej zamieszczamy materiały ze szkolenia:

"Prawo europejskie w praktyce sądów powszechnych – zasady ogólne: zasada bezpośredniego stosowania i pierwszeństwa (wyrok TK z dnia 07 października 2021r. sygn. akt K 3/21), regulacje unijne w sprawach cywilnych, w tym zabezpieczenie roszczeń na rachunkach bankowych (europejski nakaz zabezpieczenia)."

(Prezentacja-M.Knotz-szkolenie-22-01-2022.pdf)


Materiały ze szkolenia "Nowy Ład" - 11.12.2021

Poniżej zamieszczamy spakowane (zip). Należy pobrać a następnie rozpakować, bądź wyodrębnić wszystko

(Nowy-Lad-materialy-ZIP.zip)

(Odpowiedzi-na-pytania-z-czatu.pdf)Aktualny harmonogram szkoleń ogólnopolskich dostępny jest na stronie

Krajowej Izby Radców Prawnych.

Szkolenia e-learningowe, organizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych, dostępne są na platformie internetowej pod adresem:

http://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning/

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Sylwia Mieżaniec
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl