Radcowie


Informacja o szkoleniu z mediacji

Szanowni Państwo,
Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radów Prawnych w Bydgoszczy informuje o rozpoczęciu zapisów na szkolenie z mediacji "Zostań mediatorem - szkolenie podstawowe", organizowane po raz 26 (w formie on-line na platformie zoom). Standardowe szkolenie z mediacji zostało wzbogacone o panel negocjacyjny (kolory osobowości, analiza transakcyjna) oraz o mediacje transgraniczne.

Terminy szkolenia: 22,23,24, 29,30,31 lipiec 2022 r.
Czas trwania: 43 godziny zegarowe, grupy do 20 osób
Cena: 1 950,00 zł
Zapisy do - 15 lipca 2022 r.

Szczegóły poniżej:
Zostań mediatorem - mediacje podstawowe - Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy (oirp.bydgoszcz.pl)
Kierownik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy
Bernadeta Podraska
www.om.oirp.bydgoszcz.pl
bpodraska@op.pl


Zaproszenie na szkolenie zawodowe radców prawnych w formie webinarium

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zapraszam na szkolenie zawodowe radców prawnych w formie webinarium.

Termin: 09 lipca 2022 r. (sobota), godz. 10:30 - 14:00
(przerwa 20 minut ok. godz. 12:00)

Temat: "Wyrok ustalający nieważność umowy "frankowej" - i co dalej?"

Prowadzący: radca prawny Beata Strzyżowska

Szczegóły poniżej
zaproszenie-na-szkolenie-09-lipca-2022.pdf)Materiały ze szkolenia 28.05.2022r.


szkolenie-28-05-2022.pdf)Bezpłatny kurs w j. angielskim pt. "Transitional Justice"

Szanowni Państwo,

w imieniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejny kurs w języku angielskim pt. "Transitional Justice". Kurs poprowadzi Goran Šimić Assoc. Prof. PhD z Uniwersytetu „VITEZ” w Bośni i Hercegowinie. Kurs odbędzie się w postaci 10 spotkań w terminach od 17 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. Udział w kursie jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji. Formularz rejestracyjny: https://bit.ly/kurswpia


Materiały ze szkolenia wyjazdowego w Kołobrzegu - 22.04.2022r. - prowadzący Piotr Ruta

Komunikacja radcy prawnego z klientem, trudnym klientem, współpracownikiem

Komunikacja-radcy-prawnego-z-klientem-szkolenie-22-04-2022.ppt)Zaproszenie na szkolenie stacjonarne 28 maja 2022 r.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu stacjonarnym 28 maja 2022 roku.

(zaproszenie-na-szkolenie-stacjonarne-28.05.2022.pdf)


Materiały ze szkolenia z SSR Krzysztofem Pietkowskim

(prezentacja-cz-1.pptx)

(cz.1-uzas.proj.ustawy-przeds.-kosnum.pdf)

(prezentacja-cz-2.pptx)

(cz.2-Proj.ustawy-z-05.01.22-UC-53.pdf)

(prezentacja-cz-3.pptx)

(cz.3-Proj.ustawy-UD-156-z-sierpnia'21r.pdf)Umowy w prawie autorskim - cywilny bieg z przeszkodami (szkolenie odpłatne)

26 maja 2022 r., Kraków - hotel Campanile*** ul. Św.Tomasza 34

szkolenie prowadzi dr Michał Markiewicz - partner w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński, doktor nauk prawnych, radca prawny asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor licznych publikacji naukowych, redaktor prestiżowego czasopisma naukowego Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Podczas ponad 10 letniej pracy w Kancelarii brał udział w opracowywaniu strategii procesowych, w tym złożonych zagadnień egzekwowania praw własności intelektualnej. Reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji, obecnie także w sporze, który jest źródłem pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE. Brał udział w szeregu negocjacji zakończonych z sukcesem podpisaną ugodą. Jest też autorem/współautorem wielu opinii prawnych stanowiących kluczowe rozstrzygnięcie dla dalszego modelu biznesowego obsługiwanych klientów.


Program szkolenia:
I. Kilka umów:
1. Umowa przenosząca prawa
2. Licencja
3. Umowa o dzieło vs umowa zlecenia
4. Umowa o wspólność praw majątkowych
5. Umowa opcji

II. Kilka problemów:
1. Pola eksploatacji (gdzie są granice, jak sobie radzić?)
2. Zakres licencji vs. zakres zobowiązań umownych
3. Terytorialność praw (zakres umowy, plus wpływ statutu prawnoautorskiego)
4. Czas trwania licencji
5. Wybór praw oraz jurysdykcji (w ramach UE)

III. Pytania i odpowiedzi

Czas trwania szkolenia: 9.30 - 14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)

Cena szkolenia: 660,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
- poczęstunek
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronach: szkolenia-forum.pl, w zakładce do pobrania lub kontakt.

W przypadku pytań prosimy o kontakt
Anna Hoffmann tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec tel. 91 434 29 79

Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM,
Santander Bank Polska, nr rach.: 10 1090 2268 0000 0001 0021 3506
Zmowy przetargowe w Prawie zamówień publicznych - przeciwdziałanie, rozpoznawanie, obowiązki i odpowiedzialność zamawiającego

W imieniu wydawcy miesięcznika "Przetargi Publiczne" oraz p. Magdaleny Michałowskiej chciałbym zaprosić Państwa na:

SZKOLENIE ONLINE: "Zmowy przetargowe w Prawie zamówień publicznych - przeciwdziałanie, rozpoznawanie, obowiązki i odpowiedzialność zamawiającego"

9 maja 2022 roku (poniedziałek) na profesjonalnej platformie do SZKOLEŃ ONLINE

Opis i program szkolenia do pobrania na stronie www: online.przetargipubliczne.pl/220509MM

Prowadzenie: Magdalena Michałowska - praktyk, specjalista w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych realizowanych przy współfinansowaniu środków UE; trener i konsultant miesięcznika "Przetargi Publiczne" oraz członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie; związana z zamówieniami publicznymi od 1995 roku; doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców; rocznie w jej szkoleniach uczestniczy kilka tysięcy osób.

Zmowy przetargowe stwierdzone w postępowaniach współfinansowanych ze środków UE mogą powodować wstrzymanie finansowania lub konieczność zwrotu środków.

Zmowy przetargowe należą do najistotniejszych zagrożeń prawidłowego przebiegu przetargów. Eliminują korzyści, jakie niesie wybór kontrahenta w wyniku prawidłowo przeprowadzonej procedury przetargowej, w oparciu o przejrzyste, obiektywne kryteria, z poszanowaniem zasad konkurencji. Naruszają nie tylko indywidualne interesy organizatorów przetargów, ale również ich uczestników niepozostających w zmowie.

Jeżeli zamawiający stwierdzi występowanie przesłanek czy poszlak wskazujących na istnienie zmowy przetargowej, powinien ten fakt zgłosić zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi. Jeżeli nie określają one, kogo powiadomić to należy poinformować kierownika zamawiającego oraz przewodniczącego komisji przetargowej. Zebrane poszlaki podlegają ocenie, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia zmowy, jednostka zamawiająca powinna zgłosić takie podejrzenia do właściwego organu.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur, jak również dla osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych lub zamawiającego. Adresatem niniejszego szkolenia jest także kierownik jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.

Szkolenie odbędzie się 9 maja 2022 roku (poniedziałek) w godz. 9.00-15.00 na profesjonalnej platformie do SZKOLEŃ ONLINE. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty na konto organizatora oraz przesłanie zgłoszenia na e-mail: szkolenia@przetargipubliczne.pl lub numer faksu: 71 798 48 48 albo wypełnienie formularza na stronie www: online.przetargipubliczne.pl/220509MM
Nowelizacja KSH - Grupy spółek - Postępowanie rejestrowe i sprawozdawczość

W załączeniu szczegółowe informacje na temat szkoleń

(Nowelizacja-KSH.pdf)
Zaproszenie na

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza na wyjazd szkoleniowo-integracyjny "Integracja i szkolenie na 40-lecie Samorządu Radców Prawnych - PRAGA" w dniach 13-16 października 2022 r. W załączeniu szczegółowe informacje.

(Praga-zaproszenie.pdf)

(PRAGA-PROGRAM.pdf)
Szkolenie stacjonarne w Krynica-Zdrój w dn. 31.03-03.04.2022 r.

Szanowni Państwo

Fundacja Radców Prawnych "Subsidio Venire" we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniach pt. „Nowelizacja przepisów k.p.c. na mocy ustawy o zmianie k.p.c. z dnia 4 lipca 2019 r. (co do zasady obowiązująca od 7 listopada 2019 r.), w tym postępowanie egzekucyjne, klauzulowe i zabezpieczające, z punktu widzenia profesjonalnego pełnomocnika" oraz "Warsztat profesjonalisty. Strategie i narzędzia rozwoju osobistego".

Pierwsze szkolenie, dotyczące nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, poprowadzi sędzia dr Łukasz Zamojski, natomiast drugie - na temat strategii rozwoju osobistego - poprowadzi prof. nadzw. dr hab. Anita Frankowiak.

Szkolenia obejmują w sumie 20 godzin szkoleniowych i dają 40 punktów liczonych do obowiązku doskonalenia zawodowego.

Koszt szkolenia wynosi 1090 zł i obejmuje uczestnictwo w zajęciach, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych oraz wyżywienie od kolacji w dniu 31 marca 2022 r. do śniadania w dniu 3 kwietnia 2022 r.

Adres szkolenia: Hotel Pegaz, ul. Czarny Potok 28, 33-380 Krynica-Zdrój.

W szkoleniu mogą brać udział tylko radcowie prawni. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji: https://szkolenia.kirp.pl/details.aspx?szk=354&typ=2Zaproszenie na szkolenie wyjazdowe

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zaprasza Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w szkoleniu wyjazdowym w dniach 22-24 kwietnia 2022r. w Hotelu AQUARIUS SPA***** w Kołobrzegu.

(Aquarius-zaproszenie-luty-2022.pdf)


Materiały ze szkolenia w Luboradzy

Poniżej zamieszczamy materiały ze szkolenia szkolenia w Luboradzy

(KRS-szkolenie-15-października-2021.pdf)


Materiały ze szkolenia- 22.01.2022

Poniżej zamieszczamy materiały ze szkolenia:

"Prawo europejskie w praktyce sądów powszechnych – zasady ogólne: zasada bezpośredniego stosowania i pierwszeństwa (wyrok TK z dnia 07 października 2021r. sygn. akt K 3/21), regulacje unijne w sprawach cywilnych, w tym zabezpieczenie roszczeń na rachunkach bankowych (europejski nakaz zabezpieczenia)."

(Prezentacja-M.Knotz-szkolenie-22-01-2022.pdf)


Materiały ze szkolenia "Nowy Ład" - 11.12.2021

Poniżej zamieszczamy spakowane (zip). Należy pobrać a następnie rozpakować, bądź wyodrębnić wszystko

(Nowy-Lad-materialy-ZIP.zip)

(Odpowiedzi-na-pytania-z-czatu.pdf)


Materiały ze szkolenia - 27.11.2021 r.

Poniżej zamieszczamy materiały ze szkolenia - Postępowanie w sprawie kredytów "frankowych", które odbyło się 27 listopada 2021 roku (sobota).

(Spory na tle kredytów denominowanych lub indeksowanych -27-11-2021.pdf)Szkolenie KIDR w Klubie Sosnowym / KRZ / zatw. układu / plan spłaty

Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 r. w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 40a (Klub Sosnowy). Szkolenie adresowane jest do wszystkich praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

PROGRAM:
9:45 Otwarcie szkolenia
9:50 Urszula Dobrzańska – Ministerstwo Sprawiedliwości - Wydział Rozwoju Rejestrów Sądowych – Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych - "Główne założenia Krajowego Rejestru Zadłużonych"
10:00-11:30 SSO prof. dr hab. Anna Hrycaj - Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie - "Krajowy Rejestr Zadłużonych"
11:30-12:00 Przerwa kawowa
12:00-13:30 SSR dr Piotr Kędzierski – Sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie - "Najczęściej występujące przeszkody na drodze do zawarcia i zatwierdzenia układu. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad współpracy na linii nadzorca/zarządca - sędzia-komisarz - sąd restrukturyzacyjny"

13:30-14:15 Przerwa obiadowa

14:15-15:45 PROJEKT PLANU SPŁATY w upadłości konsumenckiej – panel dyskusyjny z udziałem:
1. SSR Łukasz Lipowicz - Sędzia Sądu Rejonowego w Poznaniu (moderator dyskusji).
2. SSO Anna Hrycaj - Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.
3. SSR Piotr Kędzierski - Sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie.
4. Bartosz Sierakowski - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny.
5. Marcin Krzemiński - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny.

15:45-16:00 Przerwa kawowa

16:00-17:30 PROJEKT PLANU SPŁATY w upadłości konsumenckiej - panel dyskusyjny - cz. II

Szkolenie zaplanowane jest w formie hybrydowej (stacjonarnej oraz on-line). W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w formie stacjonarnej, zostanie ono przeprowadzone wyłącznie w formie zdalnej.

W przypadku zainteresowania szkoleniem, prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 30 listopada 2021 r. pod adresem szkolenia@kidr.pl przesyłając:
1) dane uczestnika szkolenia,
2) informację o ewentualnym udziale w bankiecie o godz. 20:00,
3) dane do faktury,
4) potwierdzenie przelewu.

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy KIDR, ul. Elektoralna 12a/94, 00-139 Warszawa: 95 1160 2202 0000 0003 0562 8828. W tytule przelewu prosimy wskazać imię i nazwisko uczestnika. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 664-504-548 lub 32 323-14-09 oraz na stronie internetowej www.kidr.pl.

Koszt szkolenia:
Szkolenie stacjonarne (Klub Sosnowy): 290,00 zł (Członkowie KIDR) 390,00 zł (Pozostali uczestnicy)
Szkolenie on-line (platforma ZOOM) 90,00 zł (Członkowie KIDR) 190,00 zł (Pozostali uczestnicy)
Bankiet o godz. 20:00 - opłata dodatkowa (opcjonalnie) 200,00 zł
Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości szkolenie w wersji on-line jest nieodpłatne.

Zapraszamy również do udziału w bankiecie, który odbędzie się po szkoleniu o godz. 20:00.

Dodatkowa opłata za udział bankiecie wynosi 200,00 zł brutto od osoby.

W szkoleniu stacjonarnym może uczestniczyć maksymalnie 150 osób (o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń). W przypadku wprowadzenia obostrzeń wynikających z pandemii COVID 19, maksymalna liczba uczestników szkolenia stacjonarnego może zostać zmniejszona adekwatnie do przepisów obowiązujących w dniu organizacji szkolenia. W przypadku, gdy wskutek wprowadzonych obostrzeń szkolenie stacjonarne nie będzie mogło zostać przeprowadzone, bądź też liczba uczestników zostanie ograniczona, osobom zapisanym na szkolenie stacjonarne zostanie zapewniony dostęp do szkolenia on-line, a wpłacona kwota zostanie zwrócona w wysokości 50% różnicy w cenie pomiędzy szkoleniem stacjonarnym, a szkoleniem on-line.

(https://kidr.pl/wp-content/uploads/2021/10/KIDR-_-zaproszenie-10-XII-2021-r.-Klub-Sosnowy-Zoom.pdf)Zaproszenie na zagraniczne szkolenie

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie

Zaprasza na zagraniczną wycieczkę połączoną ze szkoleniem w dniach 11 – 18 czerwca 2022 r. - PORTUGALIA

W załączeniu przedstawiamy ofertę - "PORTUGALIA „Na zachodnim krańcu Europy".

Liczba osób ograniczona - 30 miejsc. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału w wycieczce mają radcowie prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie. Osoby zgłoszone ponad liczbę 30 zostaną umieszczone na liście rezerwowej (możliwa zmiana ceny).

Zgłoszeń należy dokonywać e-mailem do dnia 27 października 2021 r. na adres: marta.smolak@itaka.pl

W zgłoszeniu prosimy podać osobę, z którą chcielibyście Państwo być zakwaterowani w pokoju (możliwość 2 lub 3 osób) bądź wskazać, że chcecie być w pokoju jednoosobowym (cena ulegnie podwyższeniu).

Zgłoszenie proszę także przesłać do biura OIRP w Koszalinie (do wiadomości) na adres e-mail: administracja@oirpkoszalin.pl

Tematyka szkoleń zostanie podana uczestnikom szkolenia najpóźniej na miesiąc przed terminem jego rozpoczęcia.

(Oferta-Na-zachodnim-krancu-Europy-Portugalia.pdf)Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców w praktyce, orzecznictwie KIO i opiniach UZP

W imieniu wydawcy miesięcznika "Przetargi Publiczne" oraz mec. Zbigniewa Pawlaka chciałbym zaprosić Państwa na:
SZKOLENIE ONLINE
"Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców w praktyce, orzecznictwie KIO i opiniach UZP"
20 września 2021 roku (poniedziałek) na profesjonalnej platformie do SZKOLEŃ ONLINE

ZAPROSZENIE W PDF
Aktualny harmonogram szkoleń ogólnopolskich dostępny jest na stronie

Krajowej Izby Radców Prawnych.

Szkolenia e-learningowe, organizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych, dostępne są na platformie internetowej pod adresem:

http://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning/

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Sylwia Mieżaniec
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl