0 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie - NPP 2024

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2024Listy radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2024

(Listy-radcow-prawnych-NPP-2024.pdf)Obwieszczenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie o terminie składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku

(Obwieszczenie_Dziekana_Rady_o_terminie_skLadania_deklaracji_udzielania_nieodplatnej_pomocy_prawnej_w_roku_2024.pdf)


(Punkty_Nieodpłatnej_Pomocy_Prawnej_w_roku_2024.pdf)


(Regulamin_wyznaczania_radcow_ prawnych_do_udzielania_nieodplatnej_pomocy_prawnej.pdf)


(Formularz_deklaracji_udzielania_nieodplatnej_pomocy_prawnej.pdf)

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Sylwia Mieżaniec
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04
aplikacja@oirpkoszalin.pl

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl