Izba


Organy Izby

PREZYDIUM RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH:

Dziekan: Romuald Baranowicz

Wicedziekani:
Anna Ignaczak, Dariusz Knapik

Sekretarz: Teresa Mańkowska-Florczak

Skarbnik: Magdalena Sikora

Członek Prezydium: Barbara Wiśniewska


RADA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH:

Czesław Juszczyk
Karol Korczyński
Monika Kwiatkowska
Renata Czarnecka
Mariola Radke
Aleksandra Gibuła
Edyta Zubka


OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY:

Przewodniczący Sądu: Paweł Winkler
Zastępca Przewodniczącego Sądu: Anna Jędrzejczak

Danuta Borsuk-Zawadzka
Wojciech Chamier-Gliszczyński
Ewa Chmielowicz
Krzysztof Majsnerowski
Paweł Tomaszewski
Ryszard Warkocki
Ewa Zielezińska

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

Jarosław Haluk

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego

Chudzik Jarosław
Głowala Bartłomiej
Jankowski Wojciech
Sychowski Marcin
Zubka Marek

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca: Iwona Jankowska-Baranowska
Aldona Gowin
Beata Sadowska


CZŁONEK KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH:

Aleksandra Gibuła
Anna Ignaczak


DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD RADCÓW PRAWNYCH:

Romuald Baranowicz
Anna Ignaczak
Karol Korczyński
Sabina Lutomska
Maciej Pohl
Aleksandra Gibuła

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Barbara Wiśniewska
tel.: 94 347 32 04

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl