Galeria zdjęć


Galeria 2019-2023

Uroczyste ślubowanie radców prawnych

W dniu 2 sierpnia 2023 roku odbyło się ślubowanie 16 radców prawnych, którzy w bieżącym roku zdali egzamin radcowski.
W uroczystości uczestniczyli członkowie samorządu: r.pr. Anna Ignaczak - Dziekan Rady OIRP w Koszalinie, która odebrała ślubowanie, a także r.pr. Jolanta Czepe - Wicedziekan Rady OIRP w Koszalinie, r.pr. Aleksandra Gibuła - Wicedziekan Rady OIRP w Koszalinie oraz Wiceprezes KRRP, r.pr. Maja Michalik - Sekretarz Rady OIRP w Koszalinie oraz r.pr. Monika Puchała-Wojtkowiak - Kierownik szkolenia aplikacji. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński, Dyrektor Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie Paweł Michalak oraz Prezes SKO w Koszalinie i Zastępca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego - r.pr. Damian Skórka, przedstawiciel Wolters Kluwer Polska - Ewa Gaborska-Szatan oraz przedstawiciele telewizji i prasy.

Radcy prawnemu Włodzimierzowi Myślińskiemu, który zdał egzamin radcowski z najlepszym wynikiem Rada OIRP w Koszalinie ufundowała togę, wydawnictwo Wolters Kluwer Polska bon upominkowy w kwocie 200,00 zł, a wydawnictwo C.H. Beck Kodeks cywilny. Komentarz.

Każdy radca prawny otrzymał również od Rady OIRP w Koszalinie pióro oraz legitymację radcowską, a także upominki od wydawnictwa Wolters Kluwer oraz C.H. Beck. Serdecznie gratulujemy wszystkim nowym Koleżankom i Kolegom oraz życzymy samych sukcesów zawodowych.


Zgromadzenie - 22.04.2023
Egzamin radcowski 2023

25 kwietnia 2023 roku o godz. 10.00 rozpoczął się pierwszy dzień egzaminu radcowskiego 2023 r., w którym to 26 Zdających zmagało się z prawem karnym. W kolejnych dniach przystąpili do egzaminu z prawa cywilnego, prawa gospodarczego a następnie etyki i prawa administracyjnego


Uroczysta Inauguracja I roku aplikacji radcowskiej 2022

Uroczysta Inauguracja I roku aplikacji radcowskiej, miała miejsce 21.01.2022r. OIRP w Koszalinie reprezentowała Dziekan mec. Anna Ignaczak, Kierownik Szkolenia Aplikacji Radcowskiej mec. Monika Puchała- Wojtkowiak oraz Pani aplikant Kamilla Krzesińska, która uzyskała najlepszy wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską.


Ślubowanie Radców Prawnych 2021

"Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości"

Tymi słowami w dniu 3 września 2021 r. ślubowanie złożyło 29 radców prawnych, powiększając grono radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie.
Ślubowanie miało bardzo uroczysty charakter - odbyło się w sali konferencyjnej Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, przy akompaniamencie muzycznym muzyków z Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki.

W uroczystości odebrania ślubowania od radców prawnych przez Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie Annę Ignaczak udział wzięło wielu znakomitych gości, w tym m.in.:
- Prezydent Miasta Koszalin - Piotr Jedliński,
- Prezydent Miasta Słupsk - Krystyna Danilecka-Wojewódzka,
- Dyrektor Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie - Paweł Michalak
- Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie - Damian Skórka.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie uhonorowała r.pr. Jeremiego Chlebowicza i r. pr. Krzysztofa Szwedę, którzy uzyskali najlepsze wyniki z egzaminu radcowskiego, fundując dla Nich togi radcowskie.

Wszystkim nowym radcom prawnym serdecznie gratulujemy i życzymy, by przez całą drogę zawodową przyświecały im słowa paremii łacińskiej, wypisanej na murach sali szkoleniowej w naszej Izbie:
Libertas inaestimabilis res est. - Wolność jest rzeczą bezcenną

   GALERIA ZDJĘĆŚlubowanie Radców Prawnych 2020

10 wrześnie 2020 roku odbyło się uroczyste ślubowanie Radców Prawnych.


Kryształowe sercea

Uroczystość wręczenia statuetek Kryształowego serca członkom samorządu radców prawnych działających pro bono. Z naszej Izby wyróżniono r.p. Danutę Borsuk-Zawadzką! Gratulujemy!

   GALERIA ZDJĘĆ


Zabawa choinkowa

   GALERIA ZDJĘĆ


Uroczysta inauguracja I roku aplikacji radcowskiej 2020

   GALERIA ZDJĘĆ


Spotkanie Seniorów

   GALERIA ZDJĘĆ


Wycieczka szkoleniowa do Drezna

   GALERIA ZDJĘĆ


Piknik Radców Prawnych 2019

6 lipca odbył się Piknik Radcowski w Dworku Osieckim. Mimo niesprzyjającej aury atrakcji było, co nie miara!!!

   GALERIA ZDJĘĆ


Uroczyste Ślubowanie Radców Prawnych 2019

W piątek, 5 lipca, odbyła się uroczystość ślubowania radców prawnych. uzyskali tym samym prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego.

   GALERIA ZDJĘĆ


Spotkanie klubu seniora

Spotkanie w koszalińskim Klubie Seniora w dniu 31 stycznia br. było okazją do odkrycia niewątpliwego talentu naszego Kolegi Zygmunta Koleśnika,który jak się okazało od lat uprawia niełatwą sztukę malarstwa akwarelowego.Uczestnicy tego spotkania mogli zatem nie tylko obejrzeć przykłady jego prac wyeksponowane na przygotowanej wystawie, ale także zapoznać się z historią sztuki malarstwa,której znawcą okazał się nasz Kolega. Podzielił się on także tajnikami techniki wykonania tych pięknych pejzaży oraz informacjami na temat okoliczności ich powstawania. Spotkanie to dało także odpowiedź na na często stawiane seniorom radcom prawnym pytanie - czym się zajmują w wolnym czasie pozostając na zasłużonej emeryturze.
Sabina Lutomska

   GALERIA ZDJĘĆ


Spotkanie w Słupsku

   GALERIA ZDJĘĆ


Inauguracja I roku aplikacji

Poniżej zdjęcia z uroczystej inauguracji I roku aplikacji radcowskiej, która odbyła się 18 stycznia 2019 r w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.

   GALERIA ZDJĘĆ

Galeria 2018

Piknik z wyjazdowym posiedzeniem Rady

7 lipca 2018 roku odbył się Piknik Radcowski w Osiekach.


Ślubowanie Radców Prawnych

29 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste ślubowanie Radców Prawnych.


Inauguracja I roku aplikacji

Poniżej zdjęcia z uroczystej inauguracji I roku aplikacji radcowskiej, która odbyła się 18 stycznia 2018 r w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.

   GALERIA ZDJĘĆ


Zabawa choinkowa 2018

   GALERIA ZDJĘĆ


Galeria 2011-2017


Ślubowanie aplikantów 15.12.2017

15 grudnia 2017 r. odbyło się ślubowanie 23 aplikantów, które odebrał dziekan Romuald Baranowicz. Serdecznie witamy i życzymy sukcesów.

   GALERIA ZDJĘĆ


35 lat Samorządu Radców Prawnych

Uroczyste obchody 35-lecia Samorządu Radców Prawnych w Koszalinie odbyły się 28 października 2017 roku w Filharmonii Koszalińskiej.

   GALERIA ZDJĘĆ


Wycieczka szkoleniowa do Berlina

Wspomnienie z wycieczki do Niemiec.

   GALERIA ZDJĘĆ

5.10.2017
   GALERIA ZDJĘĆ

6.10.2017
   GALERIA ZDJĘĆ

7.10.2017
   GALERIA ZDJĘĆ

8.10.2017
   GALERIA ZDJĘĆ


Ślubowanie 2017

Autorem zdjęć jest Mariusz Czajkowski i publikujemy, je za jego zgodą i dzięki uprzejmości Redakcji Tygodnika ?MIASTO?.
Z gratulacjami dla nowych radców prawnych.

   GALERIA ZDJĘĆ


Posiedzenie KRRP Kołobrzeg 2017

   GALERIA ZDJĘĆ

   GALERIA ZDJĘĆ


Matla - 2017

   GALERIA ZDJĘĆ


Posiedzenie KRRP w Kołobrzegu - 2017

   GALERIA ZDJĘĆ


Kongres Prawników Polskich - 2017

   GALERIA ZDJĘĆ


Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie - 2017

   GALERIA ZDJĘĆ


Noworoczna choinka 2017

   GALERIA ZDJĘĆ


Wrocław/ Dolny Śląsk

   GALERIA ZDJĘĆ


Zgromadzenie Delegatów OIRP w Koszalinie - 03.09.2016

   GALERIA ZDJĘĆ


Turniej tenisowy o puchar Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie

   GALERIA ZDJĘĆ


Piknik z okazji Dnia Radcy Prawnego 2016

   GALERIA ZDJĘĆ


Wycieczka Toskania - Rzym - maj 2016r

   GALERIA ZDJĘĆ


Uroczyste ślubowanie radców prawnych - czerwiec 2016r

   GALERIA ZDJĘĆ


Egzamin Radcowski - marzec 2016

   GALERIA ZDJĘĆ


Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie - 19 marca 2016

   GALERIA ZDJĘĆ


uroczysta inauguracja roku aplikanckiego 2016

   GALERIA ZDJĘĆ

Naszą izbe reprezentowała Pani Sylwia Gołębiowska-Kornicka i Pan Piotr Drogosz. Na uroczystościach był także Dziekan Rady Romuald Baranowicz i Wicedziekan Anna Ignaczak


Zabawa choinkowa 2016

   GALERIA ZDJĘĆ


Akcja "Niebieski Parasol" Koszalin - wrzesień 2015

   GALERIA ZDJĘĆ


Turniej tenisowy o puchar Dziekana OIRP Koszalin 2015

   GALERIA ZDJĘĆ


Piknik z okazji Dnia Radcy Prawnego 2015

   GALERIA ZDJĘĆ


Madera 2015

   GALERIA ZDJĘĆ


Ślubowanie radcowskie 19.06.2015r.

   GALERIA ZDJĘĆ


Szkolenie Luboradza

   GALERIA ZDJĘĆ


Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie - 28.03.2015

   GALERIA ZDJĘĆ


Spotkanie z Sędzią Stanisławem Gurgulem - wieloletnim wykładowcą na aplikacji radcowskiej.

   GALERIA ZDJĘĆ


Zabawa choinkowa 2015

   GALERIA ZDJĘĆ


Spotkanie Seniorów 2015

   GALERIA ZDJĘĆ


Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych 2014

   GALERIA ZDJĘĆ


II Mistrzostwa Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie w tenisie ziemnym 2014

   GALERIA ZDJĘĆ


Piknik z okazji Dnia Radcy Prawnego 2014

   GALERIA ZDJĘĆ


Uroczyste ślubowanie radców prawnych 2014

   GALERIA ZDJĘĆ


Wycieczka "Od Andalus do Andaluzji 26.05.2014"

   GALERIA ZDJĘĆ wykonana przez Dziekana Izby - Romualda Baranowicza

   GALERIA ZDJĘĆ


Narada Kapituly Funduszu Seniora w Olsztynie

   GALERIA ZDJĘĆ


Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie-22 marca 2014

   GALERIA ZDJĘĆ


XI Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie i Snowboardowe Radców Prawnych i Aplikantów Krynica Zdrój 2014

   GALERIA ZDJĘĆ


Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2014

   GALERIA ZDJĘĆ


Spotkanie integracyjne aplikantów 2014

   GALERIA ZDJĘĆ


Spotkanie noworoczne w Słupsku - 2014

   GALERIA ZDJĘĆ


Spotkanie Seniorów 2014

   GALERIA ZDJĘĆ


Noworoczna choinka 2014

   GALERIA ZDJĘĆ


Ślubowanie aplikantów 2013r.

   GALERIA ZDJĘĆ


X Krajowy Zjazd Radców Prawnych

   GALERIA ZDJĘĆ


XXIV Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników

   GALERIA ZDJĘĆ


Turniej tenisowy o puchar Dziekana OIRP

   GALERIA ZDJĘĆ


Ślubowanie radców prawnych 2013

   GALERIA ZDJĘĆ


III Rodzinny Piknik Radcowski z okazji Dnia Radcy Prawnego 2013

   GALERIA ZDJĘĆ


Zjazd Delegatów OIRP Koszalin 16.03.2013

   GALERIA ZDJĘĆ


Noworoczna choinka 2013

   GALERIA ZDJĘĆ


Spotkanie Seniorów - Słupsk 2013

   GALERIA ZDJĘĆ


XXX-lecie SAMORZĄDU

   Galeria zdjęć z Gali Jubileuszowej

   Galeria zdjęć z Nadzwyczajnego Zjazdu KIRP


Piknik z okazji Dnia Radcy Prawnego 2012

   GALERIA ZDJĘĆ


Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie-31 marca 2012

   GALERIA ZDJĘĆ


Spotkanie integracyjne aplikantów-luty 2012

   GALERIA ZDJĘĆ


Noworoczna choinka 2012

   GALERIA ZDJĘĆ


Uroczystość złożenia ślubowania przez aplikantów radcowskich-grudzień 2011

   GALERIA ZDJĘĆ


Ślubowanie radców-październik 2011

   GALERIA ZDJĘĆ


Wizyta w Koszalinie Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego.

   GALERIA ZDJĘĆ


Piknik z okazji Dnia Radcy Prawnego 2011

   GALERIA ZDJĘĆ


Noworoczna choinka 2011

   GALERIA ZDJĘĆ


Spotkanie Noworoczne Seniorów

   GALERIA ZDJĘĆ

NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Sylwia Mieżaniec
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04
aplikacja@oirpkoszalin.pl

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl