Logo do strony głównej OIRP Koszalin
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie
ul. Jedności 5, 75-401 Koszalin
tel./fax: 94 342 39 56
e-mail: biuro@oirpkoszalin.pl
Obecnie jesteś » Strona główna » Dla Radcy - Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

_______________________________________________

Ubezpieczenia OC radców prawnych na rok 2016

-

I. Obowiązkowe ubezpieczenie OC radców prawnych w PZU SA w koasekuracji z TUiR Warta SA

Program ubezpieczenia obowiązkowego radców prawnych składa się z dwóch elementów:
 • OC podstawowe - ubezpieczenie indywidualne
 • OC dodatkowe - ubezpieczenie grupowe
Oba ubezpieczenia łącznie zapewniają każdemu radcy ochronę na sumę ponad 1,5 mln zł.
1. OC podstawowe:
 • Stała suma gwarancyjna - 100 tys. euro dla każdego radcy, na każde zdarzenie osobno.
 • Usługa ochrony prawnej - usługa gwarantuje pokrycie kosztów m. in.: obrony przed sądem, postępowania cywilnego, rzeczoznawców.
 • Wykluczenie prawa ubezpieczyciela do regresu - również w przypadku szkody wyrządzonej przez pracowników i aplikantów Ubezpieczonego.

2. OC dodatkowe:
 • Stała suma gwarancyjna - 250 tys. euro dla każdego radcy na wszystkie zdarzenia szkodowe.
 • Wydłużony czas ochrony - ochrona obejmuje również zdarzenia z 2005 r. oraz warunkowo szkody powstałe do 36 miesięcy po wygaśnięciu polisy.
 • Pokrycie kosztów obrony przed sądem - dodatkowo do podstawowej sumy gwarancyjnej ale nie więcej niż 125 tys. euro.
 • Ubezpieczenie pracowników - aplikantów, praktykantów i pracowników ubezpieczonego.

WIĘCEJ >>

II. Nadwyżkowe ubezpieczenie OC radców prawnych i kancelarii w PZU SA w koasekuracji z AXA SA

Ubezpieczenie może być wykupione indywidualnie przez radcę, kancelarię lub spółkę prawników. Jeśli ubezpieczenie wystawione jest na kancelarię, pokrywa także odpowiedzialność zawodową zatrudnionych w niej adwokatów i doradców podatkowych.
Ubezpieczenie dostępne w dwóch wariantach: Act Committed i Claims Made.

1. OC nadwyżkowe Act Committed
Zalety ubezpieczenia:
 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych - od 250 tys. zł do 4 mln zł.
 • Zgłoszenie szkody - także po wygaśnięciu ubezpieczenia pod warunkiem, że zdarzenie powodujące szkodę zaszło w okresie trwania ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie podwykonawców - dodatkowo można objąć ochroną szkody wyrządzone przez podwykonawców współpracujących z kancelarią.
 • Ubezpieczenie dokumentów - dodatkowo można objąć ochroną zniszczenie lub zaginięcie dokumentów.

WIĘCEJ >>2. OC nadwyżkowe Claims Made
Zalety ubezpieczenia:
 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych - od 1 mln zł do 20 mln zł.
 • Wydłużony okres ochrony - ochrona obejmuje również czynności zawodowe wykonywane przed zawarciem ubezpieczenia, ale nie wcześniej, niż 1 stycznia 2005 r. oraz warunkowo szkody powstałe do 36 miesięcy po wygaśnięciu ubezpieczenia.
 • Ochrona pracowników - ubezpieczeniem objęci są również pracownicy, aplikanci i praktykanci kancelarii.
 • Rozszerzenia - dodatkowo ochroną mogą zostać objęci podwykonawcy oraz dokumenty kancelarii.

WIĘCEJ >>III. Ubezpieczenia dodatkowe:
Dodatkowo program ubezpieczeń radców zawiera instrumenty umożliwiające rozszerzenie ochrony działalności. Należą do nich:
1. OC aplikanta
2. Ubezpieczenie NNW
3. Ubezpieczenie majątku kancelarii
4. Ubezpieczenie nadwyżkowe w ramach funkcji zleconych: - syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy
- likwidatora, kuratora

WIĘCEJ >>Sprzedaż i obsługę techniczną wszystkich ubezpieczeń objętych Umową Generalną prowadzi iExpert.pl SA

Szczegółowych informacji udziela:
Milena Dynus
tel.: 22 646 42 42
kom.: 882 102 221
e-mail: milena.dynus@iexpert.pl
www.iexpert.pl

Zgłaszanie szkód
Szkody z zakresu ubezpieczeń likwiduje Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA. Można je zgłaszać dzwoniąc pod numer: 22 308 38 90


Informator Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Radców Prawnych na rok 2016

Polisa Nr 1 ubezpieczenie podstawowe

- (pobierz plik typu Adobe 456kB)

Polisa Nr 2 ubezpieczenie dodatkowe

- (pobierz plik typu Adobe 772kB)

Polisa Nr 3 ubezpieczenie NNW

- (pobierz plik typu Adobe 772kB)

(2017-03-16)
_______________________________________________

PLIKI DO POBRANIA

-
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych

- (pobierz plik typu Adobe 76kB)


Zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej - 1 stycznia 2016 r.

- (pobierz plik typu Adobe 116kB)


Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej

- (pobierz plik typu Adobe 116kB)


Aneks nr 1 do Umowy Generalnej

- (pobierz plik typu Adobe 1,15MB)


Druk zgłoszenia szkody

- (pobierz plik typu Adobe 80kB)

(2016-02-10)

Galeria zdjęć

Klub seniora

E-Learning

z radcą bezpieczniej

SIP KWANTUM

Dziennik Radcy Prawnego

strona KIRP

lex nawigator

Strona główna | Aktualności  | Aplikacja | Szkolenia | Kontakt

Okrę™gowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie, 75-401 Koszalin, ul. Jedności 5, skr. poczt. 114, tel./fax +48 94 342 39 56

Copyright 2009-2013 OIRP Koszalin - Wszelkie prawa zastrzeżone.