Aplikanci


Zarządzenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie

Zarządzenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie organizacji i prowadzenia zajęć dla aplikantów radcowskich


W związku z drastycznym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem COVID-19 zarządzam zdalne prowadzenie zajęć dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji od dnia
12 października 2020 r. do odwołania.
Zajęcia prowadzone będą w formie webinariów, zgodnie z ustalonym planem szkolenia dla każdego roku aplikacji.

Dziekan
Rady OIRP w Koszalinie
Anna Ignaczak
Informacja dotycząca trybu zajęć aplikacji radcowskiej I, II i III roku

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie, uprzejmie informuje, że zajęcia po przerwie wakacyjnej odbywać się będą w siedzibie Izby w Koszalinie przy ul. Jedności 5.

I rok aplikacji - od 1 września 2020 r., godz. 9.00, temat zajęć: Prawo ubezpieczeń społecznych. Wcześniej należy zapoznać się z trzygodzinnym wykładem e-learningowym dotyczącym systemu ubezpieczeń społecznych.

II rok aplikacji - od 4 września 2020 r., godz. 9.00, zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem.

III rok aplikacji - od 7 września 2020 r., godz. 9.00, zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem.


Platforma KIRP

Zajęcia e-learningowe dla aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji udostępnione są na Platformie e-learningowej KIRP: https://e-learning.kirp.pl/


Wzór druk opinii o aplikancie

Wzór druk opinii o aplikancie - sędzia
(pobierz plik typu Acrobat Reader 104 KB)

Wzór druk opinii o aplikancie - patron
(pobierz plik typu Acrobat Reader 103 KB)NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Beata Dywelska
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04
aplikacja@oirpkoszalin.pl

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl