Aplikacja


INFORMACJA O KONKURSIE

Wiesz, jak dodatkowo upraktycznić aplikację radcowską? Weź udział w konkursie i wygraj zaproszenie na Forum Aplikantów Radcowskich

Zmiana w sposobie prowadzenia zajęć? Inny podział materiału w programie aplikacji? A może nowa metoda nauczania? Jeśli wiesz, jak upraktycznić aplikację radcowską, weź udział w konkursie na projekt ?Praktyczna aplikacja radcowska?. Wystarczy, że masz telefon i chwilę czasu na nagranie krótkiego wideo. Do wygrania jest zaproszenie na Forum Aplikantów Radcowskich.

Celem konkursu organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych jest przygotowanie oraz prezentacja projektów dotyczących upraktycznienia szkolenia aplikantów radcowskich. Zagadnienie upraktycznienia aplikacji dotyczyć może zarówno samego sposobu prowadzenia zajęć, jak i podziału materiału w programie aplikacji oraz tego, czy zajęcia prowadzone mają być punktowo czy łączyć wiedzę z różnych dziedzin, tak by uczyć, jak skutecznie rozwiązać dany problem.

Warunki uczestnictwa w konkursie
W konkursie mogą wziąć udział aplikanci radcowscy. Ich zadaniem jest samodzielne przygotowanie projektu w formie krótkiego nagrania wideo, zawierającego odpowiedź na pytanie: Jak upraktycznić aplikację radcowską? Materiał filmowy powinien trwać maksymalnie 180 sekund. Jeden uczestnik konkursu może wysłać tylko jedno nagranie. Zgłoszenia zawierające m.in. numer wpisu na listę aplikantów radcowskich, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego należy przesłać drogą elektroniczną na: kirp@kirp.pl. Termin składania projektów upływa 17 października 2022 r. Jury w składzie: Prezes KRRP, jako Przewodniczący, Wiceprezes KRRP nadzorujący działalność Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego, Wiceprezes KRRP nadzorujący działalność Komisji Aplikacji, Przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego i Przewodniczący Komisji Aplikacji, wybierze maksymalnie sześć zwycięskich projektów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 18 października 2022 roku na stronie www.kirp.pl. Nagrodą jest zaproszenie do udziału w VII Forum Aplikantów Radcowskich organizowanym w dniach 4-6 listopada 2022 r. w Białymstoku.

Regulamin konkursu dostępny jest do pobrania poniżej.

(RegulaminKonkursuPraktyczna-aplikacja-radcowska.pdf)


Wzór druk opinii o aplikancie

Wzór druk opinii o aplikancie - sędzia
(pobierz plik typu Acrobat Reader 104 KB)

Wzór druk opinii o aplikancie - patron
(pobierz plik typu Acrobat Reader 103 KB)


NA SKRÓTY

KONTAKT - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie


75-401 Koszalin, ul. Jedności 5
skr. poczt. 114

NIP: 669-21-54-661
Konto: PKO BP I O/Koszalin 66 1020 2791 0000 7902 0082 0654

Biuro Izby czynne:
poniedziałek - piątek: 8:00-15:00

Biuro Izby - Sylwia Mieżaniec
tel.: 94 342 39 56
fax : 94 342 39 57
biuro@oirpkoszalin.pl

Kierownik aplikacji - Monika Puchała-Wojtkowiak
tel.: 94 347 32 04
aplikacja@oirpkoszalin.pl

Księgowość / OSD - Ewa Lipaj
tel.: 94 347 32 04
fax : 94 342 39 57
osd@oirpkoszalin.pl