Logo do strony głównej OIRP Koszalin
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie
ul. Jedności 5, 75-401 Koszalin
tel./fax: 94 342 39 56
e-mail: biuro@oirpkoszalin.pl
Obecnie jesteś » Strona główna» Aplikacja - Rekrutacja

Rekrutacja

Zawiadomienie o terminie i miejscu egzaminu na aplikację radcowską

Szczegóły w załączniku(pobierz plik typu Acrobat Reader 2,25 MB)

Rekrutacja 2017

Uprzejmie informuję, że system elektronicznej rekrutacji na egzamin wstępny na aplikację radcowską został przygotowany na rok 2017, uruchomiony i jest dostępny pod adresem:

http://ewnar.devconfido.plW pierwszej kolejności należy zarejestrować swoje konto dostępowe drogą internetową. Po zalogowaniu należy wypełnić i zapisać na komputerze formularz, następnie wydrukować i podpisać.

Później formularz wraz z pozostałym kompletem dokumentów (wymagane dokumenty są określane przez uchwałę Ministerstwa Sprawiedliwości), trzeba wysłać drogą pocztową lub złożyć bezpośrednio w Okręgowej Izbie Radców Prawnych przy ul. Jedności 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikacje

Informujemy, że Minister Sprawiedliwości wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 16 sierpnia 2017 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąć złotych, zero groszy).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: "Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2017 r.".
Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:
  1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. życiorys,
  4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (23 września 2017 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
  5. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
  6. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Galeria zdjęć

Klub seniora

E-Learning

z radcą bezpieczniej

SIP KWANTUM

Dziennik Radcy Prawnego

strona KIRP

lex nawigator

Strona główna | Aktualności  | Aplikacja | Szkolenia | Kontakt

Okrę™gowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie, 75-401 Koszalin, ul. Jedności 5, skr. poczt. 114, tel./fax +48 94 342 39 56

Copyright 2009-2013 OIRP Koszalin - Wszelkie prawa zastrzeżone.