Logo do strony głównej OIRP Koszalin
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie
ul. Jedności 5, 75-401 Koszalin
tel./fax: 94 342 39 56
e-mail: biuro@oirpkoszalin.pl
Obecnie jesteś » Strona główna » Aktualności

Aktualności

Lista zgłoszonych kandydatów na delegatów Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie

(pobierz plik typu Acrobat Reader 312kB)

(2016-05-21)

Informacje o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską

Uprzejmie zapraszamy do zakładki: Rekrutacja
(2016-05-15)

Komunikat Dziekana

Stosownie do przepisu § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich podaję do publicznej wiadomości, że o wpis na listę radców prawnych - ubiegają się następujące osoby:

Marta Holeniewska
Marcin Sendecki
Paweł Pniewski

DZIEKAN
Romuald Baranowicz
(2016-05-13)

Biuletyn informacyjny nr 9

(pobierz plik typu Acrobat Reader 796kB)

(2016-05-11)

Tydzień Konstytucyjny

Komisja Praw Człowieka zaprasza wszystkich radców prawnych do udziału w Tygodniu Konstytucyjnym, organizowanym w dniach 28 maja - 4 czerwca 2016 roku przez Stowarzyszenie im. Profesora Zbigniewa Hołdy pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

W ramach Tygodnia Konstytucyjnego prawnicy - radcowie prawni, adwokaci, sędziowie prokuratorzy, notariusze, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi oraz aplikanci, przeprowadzą lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli. Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów szkół ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Zależy nam na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W tamach Tygodnia Konstytucyjnego chcemy promować świadome obywatelstwo i zachęca młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi.

Spotkania w szkołach odbywać się będą w ramach jednej godziny lekcyjnej. Prowadzący otrzymają przykładowy scenariusz lekcji oraz pomoce metodologiczne. Profesor Ewa Łętowska zgodziła się objąć Projekt merytorycznym nadzorem. Część metodologiczna zostanie opracowana przez doświadczonych trenerów Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy "Polis".

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) na adres stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl w terminie do dnia 16 maja 2016 roku.

(pobierz plik typu MS Word 20kB)

(2016-05-10)

Newsletter CCBE nr 51

Najnowsze wydanie newslettera CCBE:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 624kB)

(2016-05-09)

Informacja

W związku z wyznaczeniem terminów zebrań rejononowych dla poszczególnych rejonów - prosi się o zgłaszanie kandydatów na zgromadzenie OIRP.

Poniżej załączona uchwała Nr 4/IX/2016 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie
w sprawie zwołania zebrań rejonowych dla przeprowadzenia wyborów delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie X kadencji

(pobierz plik typu Acrobat Reader 236kB)

(2016-05-03)

Zgłaszanie się do "urzędówek" i na funkcje kuratorów sądowych.

Uprzejmie informujemy, ze radcowie prawni mogą zgłaszać do Biura OIRP w Koszalinie, chęć występowania w roli pełnomocników procesowych wyznaczanych z urzędu. Co do zasady Dziekan wyznacza pełnomocników z urzędu (działając w oparciu o postanowienia sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych, za wyjątkiem spraw karnych w których pełnomocników wyznacza sam sąd) kierując się kolejnością alfabetyczną, to jednak ?regulamin? pozwala także na wyznaczanie pełnomocników korzystając z listy osób deklarujących gotowość występowania przed sądem w sprawach, w których się dane osoby specjalizują.

Za występowanie w charakterze pełnomocnika z urzędu jak również w sytuacji wykonywania funkcji kuratora, każdorazowo przysługuje wynagrodzenie ustalane przez sąd. Prosimy naszych Radców Prawnych o rozważenie możliwości zgłaszania chęci przyjmowania na siebie obowiązków wynikających z w/w funkcji i pisemne poinformowanie Dziekana za pośrednictwem Biura OIRP w Koszalinie o deklarowaniu chęci występowania w charakterze pełnomocnika z urzędu (wskazując jednocześnie w sposób ogólny rodzaj preferowanych spraw np. cywilne, prawo pracy, ubezpieczenia, spadkowe itp.) lub też w zakresie czynności kuratora sądowego. Zgłoszenia takie nie dotyczą osób, które już wcześniej takie deklaracje złożyły (nie ma potrzeby ponownego przesyłania tych danych).

Szczególnie zachęcamy radców niedawno wpisanych na listę, które poprzez taką deklarację będą mieli możliwość poszerzenia praktyki i doświadczenia w zawodzie.

(2016-05-02)

Zaproszenie do udziału w spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości poświęconym podsumowaniu realizacji projektu e-Codex

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania zaproszenia do udziału w spotkaniu poświęconym podsumowaniu realizacji projektu e-Codex

(pobierz plik typu Acrobat Reader 332kB)

(2016-04-29)

Zaproszenie na konferencję -

- organizowaną przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, pt.: "Inwigilacja, ile można?", która odbędzie się 14 maja 2016 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ulicy Dobrej 56/66 (Sala Wystawowa, parter).

(pobierz plik typu Acrobat Reader 256kB)

(2016-04-28)

Porozumienie z Wolters Kluwer (SIP Lex)

Informujemy, że w dniu 13 kwietnia 2016 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Krajową Radą Radców Prawnych a Wolters Kluwer S.A ustalające warunki współpracy dotyczące wprowadzenia oferty specjalnej na pozyskanie licencji do korzystania z SIP LEX przez radców prawnych z tzw. małych kancelarii radcowskich (1-,2-,3-osobowych).
Oferta obejmuje dostęp do pełnej bazy aktów prawnych i orzecznictwa oraz 4 moduły autorskie na okres 12 lub 18 miesięcy (do wyboru komplet nr 1 - komentarzowy lub komplet nr 2 - dziedzinowy). Cennik oferty zależny jest od okresu trwania licencji i liczby dostępów (od 1800 do 7875 zł). Szczegóły oferty zawarte są poniższym załączniku do porozumienia.
Zamówienia mogą być składane przez radców prawnych w okresie od 20 kwietnia 2016 r. do 30 września 2016 r. za pośrednictwem strony internetowej www.radca.profinfo.pl

W razie wątpliwości i pytań można kontaktować się z p. Pawłem Gulbinowiczem - 728 323 630 pgulbinowicz@wolterskluwer.pl

(pobierz plik typu Acrobat Reader 848kB)

(2016-04-26)

Biuletyn informacyjny nr 8

(pobierz plik typu Acrobat Reader 796kB)

(2016-04-22)

WYNIKI EGZAMINU RADCOWSKIEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 15-18 MARCA 2016 R.

(pobierz plik typu Acrobat Reader 28kB)

(2016-04-16)

III Pomorski Ogólnopolski Rajd Pieszy Radców Prawnych - Bory Tucholskie 2016

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku zaprasza do udziału w III Pomorskim Ogólnopolskim Rajdzie Pieszym Radców Prawnych - Bory Tucholskie 2016

Ogłoszenie:

(pobierz plik typu MS WORD 36kB)

Program:

(pobierz plik typu MS WORD 52kB)

Karta zgłoszenia:

(pobierz plik typu MS WORD 37kB)

(2016-04-13)

Wysokość składki radcowskiej obowiązującej od 1 stycznia 2016r.

Składka podstawowa- w wysokości 100 zł miesięcznie, w tym składka ubezpieczeniowa 19zł miesięcznie a składka samorządowa 81 zł

Składka podstawowa bez ubezpieczenia - którą opłacają radcowie prawni nie wykonujący zawodu, w tym radcowie mający zawieszone prawo do wykonywania zawodu w wysokości 81 zł co stanowi składkę samorządową.

Składka obniżona - którą opłacają radcowie prawni będący emerytami lub rencistami wykonywającymi zawód 61,00 zł, miesięcznie w tym składka ubezpieczeniowa 19 zł, a składka samorządowa 42,00 zł.

Składka ulgowa - którą opłacają radcowie prawni będący emerytami lub rencistami nie wykonującymi zawodu w wysokości 8 zł miesięcznie co stanowi składkę samorządową.

Aplikanci radcowscy opłacają składkę członkowską w wysokości 20 zł miesięcznie co stanowi składkę samorządową

Radcowie prawni którzy ukończyli 75 rok życia - i nie wykonują zawodu zwolnieni są z uiszczania składki członkowskiej poczynając od następnego miesiąca po miesiącu w którym ukończyli 75 rok życia
(2016-04-11)

Biuletyn informacyjny nr 7

(pobierz plik typu Acrobat Reader 796kB)

(2016-04-07)

Informacja

Zapraszamy do naszej galerii, w której umieściliśmy zdjęcia ze Zgromadzenia Delegatów OIRP Koszalin oraz zdjęcia z egzaminu radcowskiego, do którego w dniach 15-18 marca przystąpiło 43 zdających z tego 36 aplikantów naszej Izby. Na wyniki egzaminu zdający muszą poczekać do 18 kwietnia.

GALERIA OIRP KOSZALIN
(2016-04-04)

Newsletter CCBE nr 49

listopadowe wydanie newslettera CCBE:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 588kB)

(2016-03-29)

Biuletyn informacyjny nr 6

(pobierz plik typu Acrobat Reader 796kB)

(2016-03-28)

Podsumowanie VIII edycji konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Podczas tegorocznej VIII edycji konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego Prezes KRRP Dariusz Sałajewski wręczył symboliczne kryształowe serca 17 radcom prawnym i aplikantom radcowskim. Statuetki przyznawane są za bezinteresowną pomoc prawną. Laureatką naszej Izby została radca prawny Teresa Żurowska, która wraz ze stworzoną przez siebie Fundacją "Pokoloruj Świat" zbiera środki na pomoc dla podopiecznych, w tym na pomoc w leczeniu i rehabilitacji osób ciężko chorych. Serdecznie gratulujemy!
(2016-03-21)

Biuletyn Informacyjny nr 5 KRRR

Poniżej zamieszczamy najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego KRRP:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 524kB)

(2016-03-09)

Komunikat dla Seniorów

Uprzejmie informujemy, że termin zgłoszeń na wycieczkę do Wrocławia, która będzie zorganizowana w ramach działalności Klubu Seniora w dniach 10-13 maja 2016 r. został wydłużony do 7 marca 2016 roku.
Zapraszamy do zgłoszeń telefonicznych lub mailowych do biura Izby
(2016-03-03)

VI Spotkaniu integracyjnym - MAZURY - CUD NATURY

W załączeniu przekazujemy ogłoszenie o organizowanym przez Komisję Kultury, Sportu i Rekreacji KRRP "VI Spotkaniu integracyjnym - MAZURY - CUD NATURY" które odbędą się w dniach 16 - 19 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie:

(pobierz plik typu MS WORD 37kB)

Program:

(pobierz plik typu MS WORD 52kB)

Karta:

(pobierz plik typu MS WORD 37kB)

(2016-03-03)

Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich

Szanowni Państwo,
W dniu 1 marca 2016 r. rozpocznie się rejestracja uczestników IV edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. Rejestracja zespołów potrwa do 27 marca br.

Każdy uczestnik musi przejść kurs e-learningowy "Negocjacje dla prawników - praktyczny przewodnik dla radców prawnych", dostępny na stronach KRRP i dodać na stronie Turnieju zaświadczenie o przebyciu kursu.

17 kwietnia 2016 r. o godz. 13.00 rozpocznie się quiz negocjacyjny online. Finał Turnieju odbędzie się w dniu 14 maja 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Turnieju oraz Regulamin są dostępne na stronie Turnieju www.turniej.kirp.pl

PLAKAT:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 1,28MB)

(2016-02-29)

Półmaraton w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, ze w dniu 12.06. 2016 roku w Grodzisku Wielkopolskim, w ramach X Półmaratonu "Słowaka", odbędą się I Mistrzowstwa Polski Prawników w Półmaratonie w kategorii Kobiet iMężczyzn.

Pismo:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 444kB)

(2016-02-28)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

(pobierz plik typu Acrobat Reader)


Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 22-27 lutego 2016 roku "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie włączyła się w projekt "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" i nasi radcowie będą pełnić dyżury:

W PCPR w Koszalinie przy ul. Racławickiej

8.00-12.00 - radca prawny Kinga Boryczko-Sarycz tel. 693 343 239
12.00-15.30 - radca prawny Krzysztof Kopistecki tel. 600 502 529

W Białogardzie w OWR "Dom pod Świerkiem"

8.00-12.00 - radca prawny Krzysztof Majsnerowski tel. 502 509 940
12.00-15.00 - radca prawny Krzysztof Kruszewski tel. 608 559 314
(2016-02-15)

Prośba do Radców naszej Izby

Prosi się radców prawnych, którzy udzielają bezpłatnej pomocy prawnej o przesyłanie zbiorczych zestawień udzielonej nieodpłatnie pomocy prawnej - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy.
(2016-02-14)

Propozycja wycieczki do Rzymu i Toskanii - PILNE - zgłoszenia do 15 lutego 2016 roku do 11:00!

W związku z małym zainteresowaniem poprzednią propozycją wycieczki na Sycylię, zamieszczamy propozycję nowej wycieczki do Włoch.

1. Wyjazd do Włoch: Rzym - Toskania
2. Termin od 22 do 29 maja 2016 roku,
3. Cena 3 023,00 zł/os. + wstępy zgodnie z programem ( w załączeniu )
4. Śniadania i Obiadokolacje w cenie,


Możliwość podjęcia decyzji do dnia 15 lutego 2016 roku - Poniedziałek do godziny 11.00 ! drogą e-mail do Biura Podróży pod adresem e-mail: biuro@mytours.pl do Pani Anny Kowalczyk podając imię, nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu oraz e-mail.
PROGRAM WYCIECZKI:

(pobierz plik typu MS WORD 162kB)
(2016-02-12)

Apel o 1% podatku

W imieniu Maciusia i jego mamy zwracamy się o pomoc finansową w związku z ogromnymi kosztami, które ponosi mama na leczenie i rehabilitację chłopca. Maciej ma stwierdzony autyzm wczesnodziecięcy, któremu towarzyszą problemy związane z nieprawidłową pracą układu pokarmowego, zaburzeniami odporności i zatruciem metalami ciężkimi. Aby poprawić funkcjonowanie chłopca potrzebne jest kosztowne leczenie oraz intensywna terapia. Wiąże się to ze znacznymi wydatkami. Maciej uczestniczy w wielu terapiach, które prowadzone są odpłatnie, uczęszcza m.in. na : zajęcia z integracji sensorycznej, zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem. Raz na kwartał jeździ na odpłatne konsultacje do specjalistycznego ośrodka celem ułożenia indywidualnego programu. Dla Maćka ważny jest także udział w turnusie rehabilitacyjnym, którego koszty również są bardzo wysokie. Koszty związane z leczeniem nie są refundowane przez NFZ. W przypadku tego rodzaju zaburzenia bardzo ważna jest szybka, wczesna interwencja, intensywna rehabilitacja.
BARDZO PROSZĘ O PRZEKAZYWANIE 1% PODATKU NA RZECZ MACIEJA.

Aby przekazać 1 % podatku wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)" wpisać:

KRS FUNDACJI DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" 0000037904
KONIECZNIE W RUBRYCE "CEL SZCZEGÓŁOWY 1%" NALEŻY WPISAĆ:
8359 BALIŃSKI MACIEJ KRZYSZTOF


Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT na przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego

Dane kontaktowe: ewabalinska@vp.pl
http://dzieciom.pl/podopieczni/8359
(2016-02-11)

Wykaz lekarzy

Poniżej zamieszczamy wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 816kB)

(2016-02-10)

Wyszukiwarka prawników europejskich

Poniżej zamieszczamy prezentację związaną z europejską wyszukiwarką prawników i możliwością umieszczenia danych przez praktykujących radców prawnych, zwłaszcza komunikujących się w językach obcych.:

(pobierz plik typu MS PowerPoint 2,88MB)

(2016-02-07)

Pismo Wiceprezesa KRRP

Poniżej zamieszczamy pismo Wiceprezesa Zbigniewa Pawlaka:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 524kB)

(2016-02-01)

Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych z bagażem dotychczasowych zaniechań i wątpliwości

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie w całości:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 636kB)

(2016-01-30)

Wycieczka na Sycylię

Sycylia i Malta - 3.064,00 PLN 22.05.2016-29.05.2016
7 śniadań i 7 obiadokolacji

Informacje dodatkowe dla chętnych:
Rezerwacja założona do 05.02.2016. Ilość osób 26.
22.05.-29.05.2016 3064PLN/os Sycylia i Malta
W przypadku zmiany ilości uczestników cena jednostkowa może ulec zmianie.
zaliczka 1000 PLN/osoba
Uczestnicy zgłaszają uczestnictwo elektronicznie do Pani Moniki Mazuryk: monika@herkules.info.pl

Każdy e-mail z informacją:
W temacie e-mail: REZERWACJA SYCYLIA I MALTA 22.05.-29.05
W treści:
Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej Sycylia i Malta 22.05 - 29.05.2016 z Warszawy OIRP Koszalin - radcowie prawni
1. imię i nazwisko,
2. data urodzenia,
3. miejsce zameldowania,
4. telefon kontaktowy,
5. adres e-mailowy do korespondencji,

Pozostała kwota za wycieczkę płatna do 15.04.2016 tj. 2064,00 PLN
PROGRAM WYCIECZKI:

(pobierz plik typu MS WORD 52kB)

(2016-01-25)

List Wiceprezesa

Poniżej zamieszczamy list Wiceprezesa Zbigniewa Pawlaka z prośbą o poinformowanie Izby o zaistniałych przypadkach zwolnienia przez sądy radcy prawnego z tajemnicy zawodowej:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 524kB)

(2016-01-22)

Nowe zdjęcia w naszej galerii

Zapraszamy do naszej galerii, w której zamieściliśmy zdjęcia z zabawy choinkowej oraz z uroczystej inauguracji roku aplikanckiego, na której naszą Izbę reprezentowała Pani Sylwia Gołębiowska-Kornicka i Pan Piotr Drogosz. Na uroczystościach był także Dziekan Rady Romuald Baranowicz i Wicedziekan Anna Ignaczak.
(2016-01-17)

Informacja

Uprzejmie zapraszamy dzieci, które zgłosiły się na imprezę choinkową - a nie były na niej obecne, aby przyszły po paczki od Mikołaja do Izby.
(2016-01-13)

VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach i Krajowa Rada Radców Prawnych w Warszawie organizują wspólnie w dniach 14-17 kwietnia 2016 r. w Kielcach VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej.

Ogłoszenie w całości:

(pobierz plik typu MS WORD 37kB)

Formularz zgłoszeniowy:

(pobierz plik typu MS WORD 50kB)

Oświadczenie uczestnika:

(pobierz plik typu MS WORD 37kB)

Wyciąg z regulaminu:

(pobierz plik typu MS WORD 52kB)
(2016-01-11)

Program Mikro Flota

W załączniku zamieszczamy instrukcję programu Mikro Flota dla radców i aplikantów.

Instrukcja:

(pobierz plik typu MS WORD 32kB)
(2016-01-10)

XIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie i Snowboardowe Radców Prawnych i Aplikantów

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Mec. Michała Korwek mają zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów radców prawnych i aplikantów radcowskich, członków ich rodzin, narciarzy, snowboardzistów i sympatyków sportów zimowych do udziału w XIII Ogólnopolskich Mistrzostwach Narciarskich i Snowboardowych Radców Prawnych i Aplikantów, które odbędą się w dniach 5 - 6.03.2016 r. w Krynicy Zdroju.

Ogłoszenie w całości:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 212kB)

Zgłoszenie radca-aplikant:

(pobierz plik typu MS WORD 44kB)

Zgłoszenie osoba spoza samorządu:

(pobierz plik typu MS WORD 64kB)
(2016-01-06)

Pismo od wiceprezesa KRRP A.Berezy

List:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 768kB)

Interpretacja Ministerstwa Sprawiedliwości:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 396kB)

(2016-01-05)

Biuletyn Informacyjny nr 25 KRRR

Poniżej zamieszczamy najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego KRRP:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 524kB)

(2015-12-28)

Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Uprzejmie informujemy, że Prezydium KRRP podjęło w dniu 17 grudnia br. uchwałę w sprawie Regulaminu konkursu KRRP "Kryształowe Serce Rady Prawnego" za 2015 r. W załączeniu zamieszczamy skan uchwały oraz wersję edytowalną Regulaminu.

Uchwała Prezydium:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 164kB)

Regulamin:

(pobierz plik typu MS Office 76kB)

Na wnioski o przyznanie "Kryształowego Serca" Rada oczekuje do dnia 15 stycznia 2016 roku

(2015-12-24)

SZLACHETNA PACZKA i KIRP zapraszają do PACZKI Prawników

To wyjątkowa ogólnopolska akcja pro bono angażująca prawników w pomoc rodzinom objętym projektem Szlachetna Paczka. Od 15 lat Szlachetna Paczka pomaga ludziom w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku potrzebujący otrzymają kolejny impuls do zmiany swojego życia - wsparcie w postaci pomocy prawnej. Rok temu odbyła się pierwsza edycja tej akcji pod nazwą WIOSNA Prawników.

W tym roku akcja zmienia kształt - jeden prawnik pracuje z wybraną przez siebie rodziną i pomaga jej rozwiązać problem prawny. Prawnik sam wybiera rodzinę, której chce pomóc, na podstawie opisu jej problemu. Pracę z rodziną rozpoczyna w styczniu 2016 roku. Zgłoszenia od radców prawnych i adwokatów przyjmowane są za pośrednictwem strony: www.szlachetnapaczka.pl/paczka-prawnikow.

Akcja będzie przeprowadzona w ponad 30 miastach w całej Polsce. Dziennik Gazeta Prawna, Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Naczelna Rada Adwokacka są głównymi partnerami projektu.
(2015-12-16)

Zabawa choinkowa dla dzieci

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie uprzejmie zapraszam dzieci i wnuki radców prawnych i aplikantów radcowskich Naszej Izby na imprezę choinkową pn. "W KRAINIE LODU", która odbędzie się w CK 105 w Koszalinie ul. Zwycięstwa 105 w dniu 9 stycznia 2016 r. o godz. 13.00.

Oczekujemy zgłoszeń telefonicznych lub e-mailowych do dnia 4 stycznia 2016 r.

Dziekan Rady
Romuall Baranowicz

(2015-12-13)

Biuletyn Informacyjny nr 24 KRRR

Poniżej zamieszczamy najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego KRRP:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 524kB)

(2015-12-11)

Newsletter CCBE w języku polskim

listopadowe wydanie newslettera CCBE:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 504kB)

(2015-12-04)

Biuletyn Informacyjny KRRR nr 23

Poniżej zamieszczamy najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego KRRP:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 980kB)

(2015-11-24)

Komunikat Dziekana

Stosownie do przepisu § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich podaję do publicznej wiadomości, że o wpis na listę radców prawnych - ubiegają się następujące osoby:

- Marek Połczyński
- Roman Witaszek

DZIEKAN
Romuald Baranowicz
(2015-11-23)

Komunikat dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nawiązując do obwieszczenia dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, podaje się punkty oraz godziny udzielania porad prawnych przez radców prawnych ustalone w podpisanych porozumieniach z powiatami, prosimy o ewentualna weryfikacje złożonych deklaracji do dnia 6 listopada 2015 roku.

Wykaz punktów oraz godzin udzielania porad prawnych:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 436kB)

(2015-11-03)

Konspekt wykładu

Poniżej zamieszczamy konspekt wykładu z zamówień publicznych:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 576kB)

(2015-10-29)

Kompleksowa ochrona zawodu radcy prawnego - informator

(pobierz plik typu Acrobat Reader 886kB)

(2015-10-28)

Polsko-Niemieckie Forum Prawnicze

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji XI Polsko-Niemieckie Forum Prawnicze pt. "Jakie wyzwania stoją obecnie przed prawnikami?", która odbędzie się we Wrocławiu, w Hotelu Mercure, pl. Dominikański 1, w dniach 20-22 listopada 2015 r. Współorganizatorami ze strony polskiej są Okręgowe Izby Radców Prawnych z Wrocławia, Opola, Poznania, Szczecina, Wałbrzycha oraz Zielonej Góry, Krajowa Izba Radców Prawnych, a po stronie niemieckiej Izby Adwokackie w Dreźnie i w Berlinie.

Wśród zaproszonych gości udział potwierdzili Prezydent CCBE mec. Maria Ślązak, Wiceprezydent FBE prof. Sara Chandler, adwokat Monique Stengel (Prezes AEA-EAL), Prezes KRRP Dariusz Sałajewski, itd. Ponadto będziemy gościć przedstawicieli zawodów prawniczych z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Węgier i Austrii oraz radców prawnych i adwokatów z całej Polski.

Tematem przewodnim konferencji będą wyzwania, które stoją przed współczesnymi profesjonalnymi pełnomocnikami, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań na polu współpracy transgranicznej. Wszystkie wykłady będą tłumaczone symultaniczne. Na zgłoszenia czekamy do 5 listopada br. W załączeniu szczegółowy program konferencji i formularz zgłoszeniowy.
Za udział w Forum radcowie prawni otrzymają 24 punkty szkoleniowe.

Program:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 336kB)

Formularz zgłoszeniowy:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 108kB)

(2015-10-27)

Pomoc dla cudzoziemców.

Informujemy, że w dniu 5 pażdziernika 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 10 września 2015 r, o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, Przedmiotowa ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego regulacj e dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom. Przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Poniżej zamieszczamy pismo, które wpłynęło na naszej Izby

Pismo:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 1,24MB)

(2015-10-21)

Szkolenie "Mediacja Gospodarcza - warsztaty podstawowe" skierowane do radców prawnych i aplikantów.

W celu umożliwienia zainteresowanym uzyskania certyfikatu mediatora, uprawniającego do wpisu na listę mediatorów informujemy, że w dniu 6 listopada br. rozpocznie się w Szczecinie szkolenie "Mediacja Gospodarcza - warsztaty podstawowe" skierowane do radców prawnych i aplikantów. Szkolenie spełnia standardy szkolenia mediatorów, uchwalone przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

Ogłoszenie w całości:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 204kB)

Mediacja szkolenie:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 784kB)

Program warsztatu 5 dniowego:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 36kB)

(2015-10-20)

Komunikat Dziekana

Uprzejmie informuje się, że Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie zobowiązana jest do dnia 31 października 2015 r. uaktualnić listy radców prawnych uprawnionych do obrony w sprawach karnych - prosi się zatem radców prawnych o składanie kart ewidencyjnych w przypadku zmian.

Romuald Baranowicz
Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie
(2015-10-15)

Ogłoszenie

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Kruk z siedzibą w Koszalinie nawiąże współpracę z radcą prawnym w celu wspólnego prowadzenia Kancelarii.
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt mailowy: mecenas.kruk@gmail.com lub lub poprzez Facebook: https://www.facebook.com/pages/Radca-prawny-Tomasz-Kruk/804629526275843. Informacja o Kancelarii także na stronie www.mecenaskruk.pl
(2015-10-14)

Informacja o zajęciach sportowych w Słupsku

Uprzejmie informuje się, że zajęcia sportowe dla radców prawnych odbywają się w Centrum Rakietowym w Centrum "Pod Wiatrakami" w Bolesławicach k/Słupska. Zajęcia tenisa stołowego odbywają się w we wtorki w godz. 17-18.30 oraz w czwartki w godz. 16.30-18.30.
Istnieje możliwość gry w tenisa ziemnego, squash oraz badmintona po telefonicznym uzgodnieniu z Panem Łukaszem tel. 661 597 999.
(2015-10-12)

Newsletter CCBE w języku polskim

polską wersję wakacyjnego newslettera CCBE:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 504kB)

(2015-10-11)

Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie

Wykaz:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 808kB)

(2015-10-09)

Wyniki egzaminu na aplikację radcowską

Kodowana lista osób wraz z wynikami, które przystąpiły do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w dniu 26.09.2015 r.:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 192kB)

(2015-09-28)

Obwieszczenia Dziekana OIRP Koszalin

Obwieszczenie o terminie składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 112kB)

(2015-09-23)

Klub Seniora - komunikat

Koleżanki i Koledzy

Komunikuję uprzejmie,że w dniu 22 października br. w Filharmonii Koszalińskiej odbędą się dwa koncerty - pierwszy SŁAWY PRZYBYLSKIEJ o godz.17-tej i drugi zespołu "NO TO CO " o godz.20-tej. W obu koncertach można uczestniczyć bez konieczności zakupowania biletów,ale chęć uczestniczenia należy zgłosić w Izbie w terminie do środy 23 września br.,a następnie przed terminem koncertów odebrać wejściówki, które będą dostępne w Izbie.
Wszystkich zainteresowanych wysłuchaniem koncertów serdecznie zapraszam, ale jednocześnie informuję,że obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Sabina Lutomska
(2015-09-21)

Informacja - pilna

Poszukujemy aplikanta lun Radcę prawnego na zastępstwo procesowe dnia 28 września w Stargardzie Szczecińskim , na godzinę 09:00. Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod numerem 58 345 29 10 lub e-mail sekretariat@kancelariakonsens.pl
Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Knera
ul. Świętokrzyska 91
80-180 Gdańsk
tel:(58) 345 29 10, fax;(58) 712 62 72
sekretariat@kancelaria-knera.pl
(2015-09-19)

II edycja konkursy na projekt w ramach działalności zagranicznej Okręgowych Izb Radców Prawnych.

Pismo:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 569kB)

Formularz:

(pobierz plik typu MS Office 61kB)

Regulamin:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 284kB)

Wszelkich informacji udziela:
r. pr. Szymon Koterba
59 841 00 42; koterba@vislegis.eu

(2015-09-18)

Turniej tenisowy o puchar Dziekana OIRP Koszalin

W dniach 16-27 lipca 2015 r. na kortach w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku odbył się Turniej tenisowy o puchar Dziekana OIRP. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do galerii, gdzie zamieściliśmy zdjęcia.
(2015-09-16)

Informacja o zawodach squashowych oraz biegowych i nornic walking organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach w dniach 17 i 18.10.2015r.

Plakat - squash:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 259kB)

Plakat - bieg:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 4MB)

Regulamin:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 209kB)

(2015-09-10)

Oferta wydawnictwa Wolters Kluwer SA

Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015 - Jest to jedna z pierwszych na rynku publikacji zawierająca systematyczny, pełny i szczegółowy komentarz do zmian w przepisach części ogólnej kodeksu karnego, wprowadzonych przez nowelę z 20 lutego 2015 r., które weszły w życie 1 lipca 2015 r., a także odnoszących się do nich przepisów intertemporalnych.

(pobierz plik typu Acrobat Reader 93kB)
Ochrona danych osobowych. Komentarz - Prezentowana publikacja jest największym na rynku komentarzem do ustawy o ochronie danych osobowych. Autorzy omawiają założenia ustawy i najistotniejsze problemy związane z ochroną danych osobowych oraz prezentują polskie rozwiązania prawne na tle prawa międzynarodowego, w tym unijnego.:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 95kB)
(2015-09-10)

"Niebieski Parasol" - Dni Bezpłatnych Porad Prawnych

Miejsca i terminy udzielania porad Prawnych:

Koszalin:
Okręgowa Izba Radców Prawnych - Koszalin ul. Jedności 5 s.7
14-18 września 2015 r. w godzinach 10.00-14.00

Urząd Miasta w Koszalinie Rynek Staromiejski 5-7
15, 17 września 2015 r. w godzinach 10.00-14.00

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Andersa 34 s. nr 131 14, 16, 18 września 2015 r. w godzinach 10.00-14.00

Słupsk:


Starostwo Powiatowe w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 s. nr 202 14, 16, 18 września 2015 r. w godzinach 10.00-14.00

Barwice:


Urząd Miejski w Barwicach ul Zwycięzców 22 s. nr 16
15, 17 września 2015 r. w godzinach 12.00-14.00

Bytów:


Urząd Miejski ul. 1 Maja 15
15, 16 września 2015 r. w godzinach 8.00-10.00

Gościno:


Urząd Miejski w Gościnie ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58 s. nr 8
14-18 września 2015 r. w godzinach 10.00-15.00

Kołobrzeg:


Urząd Miejski Wydział Spraw Społecznych ul. Kniewskiego 11
15, 17 września 2015 r. w godzinach 10.00-14.00

Sławno:


Urząd Miejski ul. M.C Skłodowskiej 9 s. nr 30
16 września 2015 r. w godzinach 10.00-12.00
17 września 2015 r. w godzinach 8.30-10.30

Świdwin:


Urząd Miejski Plac Konstytucji 3 Maja 3
15, 16 września 2015 r. w godzinach 10.00-14.00

Ustka:


Urząd Gminy w Ustce ul. Dunina 24
14, 17 września 2015 r. w godzinach 10.00-14.00

Złocieniec:


Urząd Miejski, Stary Rynek 3 s. 17
15 września 2015 r. w godzinach 10.00-14.00

Drawsko Pomorskie:
Kancelaria Radcy Prawnego Sylwia Żurowska
Drawsko Pomorskie ul. Złocieniecka 6/1
17 września 2015 r. w godzinach 10.00-14.00,
18 września 2015 r. w godzinach 15.00-18.00.

Połczyn Zdrój:
Urząd Miejski, Plac Wolności 3-4, sala narad
17 września 2015 r. w godzinach 10.00-14.00

Ulotka informacyjna:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 14MB)

(2015-09-09)

Uniwersytet Gdański - rekrutacja na studia doktoranckie

Do biura Izby wpłynęło następujące ogłoszenie:

Ogłoszenie:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 1,01MB)

(2015-09-08)

Klub Seniora - Zaproszenie

Kolejne spotkanie klubowiczów i tych seniorów, którzy jeszcze do nas nie przystąpili chciałabym zaproponować, żeby odbyło się w dniu 24 września o godzinie 16.00 w siedzibie Filii nr 11 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej przy ul. M. Wańkowicza 82 I piętro, która to Filia jest organizatorem spotkania autorskiego Janusza Piotra Kowalkowskiego, połączonego z promocją książki i recitalem..Tytuł najnowszej książki tego muzykoterapeuty, kompozytora, pedagoga i poety brzmi "Słowa zakazanych modlitw nazwane wierszami". Serdecznie zachęcam Koleżanki i Kolegów do udziału w tym spotkaniu.

S. Lutomska
(2015-09-05)

Ogłoszenie

Do wynajęcia bardzo ładny, umeblowany pokój na kancelarię prawniczą w lokalu przy ulicy Matejki w Koszalinie. Lokal usytuowany jest w pobliżu Sądów oraz punktów handlowo-usługowych. Do dyspozycji korzystanie z sali konferencyjnej oraz możliwość korzystania ze wspólnego sekretariatu.
Więcej informacji pod numerem telefonu : 605597637.
(2015-08-04)

Międzynarodowa konferencja pt. Damages for violations of human rights - domestic, comparative and international perspectives

Szanowni Państwo,

W imieniu Przewodniczącej Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, r. pr. Magdaleny Witkowskiej, uprzejmie przekazujemy pismo dotyczące organizowanej w dniach 22-23 października br. konferencji na temat praw człowieka w Gdańsku.
Jednocześnie przesyłam link do wydarzenia, o którym mowa w piśmie Pani Przewodniczącej:
http://www.ichumanrights.ug.edu.pl/pl/.

List do Dziekanów:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 208kB)

Informacje:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 208kB)

(2015-08-03)

XXVI Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na XXVI Ogólnopolską Letnią Spartakiadę Prawników. Przypominamy, że tegoroczna Spartakiada odbędzie się w dniach 9-13 września 2015 r. w Warszawie. Przez cztery dni entuzjaści sportów drużynowych i indywidualnych będą rywalizować o najwyższe wyróżnienia na tej największej sportowej imprezie dla prawników w 2015 roku.

Zachęcamy do zapisów poprzez specjalny formularz zamieszczony tutaj. Przy okazji przypominamy też o śledzeniu aktualności zamieszczanych na naszym profilu na Facebooku, gdzie znajdą Państwo także informacje na temat naszego wspólnego wydarzenia, w szczególności dotyczące programu, kosztów udziału, dyscyplin sportowych, imprez towarzyszących itp.

Pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy,
Komitet Organizacyjny XXVI Letniej Spartakiady Prawników

Z poważaniem,
Jakub Kotela
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
01-014 Warszawa, ul. Żytnia 15 lok. 16
tel. 0-22 862-41-69(-71) wew.134, tel. kom. 609 606 796
kotela.j@oirpwarszawa.pl
www.oirpwarszawa.pl
(2015-07-27)

UWAGA: Przewodnik po zmianach dla członków OIRP Koszalin w super cenie

Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach OIRP Koszalin:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 100 KB)

(2015-07-23)

Nowe kierunki studiów podyplomowych WP U SWPS w Warszawie

Pismo informacyjne:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 1,73 MB)

(2015-07-21)

I edycja Studiów Podyplomowych

Uniwersytet Łódzki zaprasza do udziału w I edycji Studiów Podyplomowych:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 236kB)

(2015-07-02)

Pierwsza edycja Mistrzostw Polski prawników w triathlonie.

Zaproszenie:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 96kB)

Ulotka:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 68kB)

(2015-06-15)

Mistrzostwa Polski Prawników w Squasha

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w III Squashowych Mistrzostwach Polski Prawników, które odbędą się 20 czerwca 2015 r. , w sobotę, na terenie Centrum Rekreacyjno - Sportowego Fairplayce w Poznaniu...

Zaproszenie w całości:
(pobierz plik typu MS Word 44kB)

(2015-06-01)

Prośba o wypełnienie nowych kart ewidencyjnych!!!!

PRZYPOMINAMY O WYPEŁNIANIU KART EWIDENCYJNYCH
I PRZEKAZYWANIU DO BIURA IZBY

Uchwałą Nr 81/IX/2014 z dnia 13 grudnia 2014 roku Krajowa Rada Radców Prawnych zmieniła uchwałę w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich oraz przyjęto nowy wzór karty ewidencyjnej stanowiący załącznik do Uchwały Nr 114/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2014r. Tym samym powstał obowiązek uzupełnienia danych w ewidencji radców prawnych prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie.

Kartę można przekazać osobiście w godzinach pracy Biura tj. od 8:00 do 15:00, drogą korespondencyjną oraz drogą mailową na adres: biuro@oirpkoszalin.pl do 30 kwietnia 2015r.

Wzór karty wraz z instrukcją wypełnienia można pobrać TUTAJ
(2015-05-28)

Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji

Zaproszenie

(pobierz plik typu Acrobat Reader 1,82MB)

(2015-05-21)

Elektroniczna rejestracja dla kandydatów na aplikację.

Uprzejmie informujemy, że system elektronicznej rekrutacji na egzamin wstępny na aplikację radcowską na rok 2015t. jest dostępny pod adresem:

LINK DO STRONY Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ
(2015-05-18)

Zgłoszenia do wyszukiwarek ogólnopolskiej i europejskiej

Pismo Wiceprezes KRRP Marii Ślązak:
(pobierz plik typu Acrobat Reader 1,29MB)

(2015-04-23)

Podyplomowe Studia Prawa Karnego Procesowego Uniwersytet Jagieloński

Ogłoszenie:
(pobierz plik typu Acrobat Reader 2,66MB)

(2015-04-22)

Laureat Kryształowego Serca

Informujemy, że laureatem Kryształowego Serca została radca prawny Teresa Bleczyc
Na zdjęciu poniżej laureatka z Dziekanem Izby Romualdem Baranowiczem i Wiceprezes KRRP Ewą Stompor-Nowicką

rys1

(2015-03-24)

Upadłość konsumencka - poradnik

Okręgowa Izba Radców Prawnych jest w posiadaniu takowego poradnika. Osoby zainteresowane mogą się po niego zgłaszać

Pismo:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 700kB)

(2015-03-14)

Hotel Mercure Warszawa Centrum - współpraca 2015 r.

Szanowni Państwo,
Z upoważnienia Pani Sekretarz Barbary Kras uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych kontynuuje w roku bieżącym współpracę z Hotelem Mercure Warszawa Centrum przy ul. Złotej 48/54 (w sąsiedztwie Złotych Tarasów).
Tak jak w latach ubiegłych, zawarta umowa przewiduje rezerwację miejsc noclegowych po cenach preferencyjnych - rezerwacji może dokonywać zarówno KRRP jak również OIRP oraz każdy radca prawny i aplikant radcowski indywidualnie, powołując się na umowę zawartą przez KRRP (Umowa nr 190 757, Aneks nr 2 z 2015 r.), przy czym Hotel ma prawo prosić o okazanie legitymacji radcy prawnego/aplikanta radcowskiego.

Informacyjnie podajemy, że wynegocjowane ceny (brutto) pokoi ze śniadaniem kształtują się następująco:
poniedziałek - czwartek / weekend (piątek-niedziela)
- 1-osob. standard ? 350, - / 280,-
- 2-osob. standard - 415,- / 320,-
- 1-osob. superior - 460,- / 394,-
- 2-osob. superior - 525,- / 434,-

Cena parkingu wynosi 60,- za dobę.
Podane stawki mogą nie obowiązywać jedynie w dniu 27 maja br.

Jednocześnie podajemy dane kontaktowe Hotelu
: - rezerwacja: tel.: 22 697 38 76; 77; e-mail: H3385-RE@accor.com
- recepcja: tel.: 22 697 39 99.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów z rezerwacją osobą kontaktową jest Pani Zuzanna Radzymińska z sekretariatu Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych
(2015-02-13)

Propozycje wypoczynkowe dla Seniorów

Kapituła Funduszu Seniora poprzez powołaną Radę Klubów Seniora, podjęła działania zmierzające do rozszerzenia w 2015 roku oferty zorganizowanego wypoczynku dla seniorów. Zapraszamy do zapoznania się z pismem zamieszczonym poniżej.

Pismo:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 856kB)

(2015-01-18)

Nowy ogólnopolski serwis ogłoszeń prawniczych

W załączeniu przekazujemy informację od Dziekana OIRP w Lublinie Marka Pawłowskiego

Pismo:
(pobierz plik typu Acrobat Reader 1,1MB)

(2014-07-17)

Zgromadzenie Delegatów

Dnia 22 marca 2014 roku odbyło się Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie. Zapraszamy do galerii, w której umieszczone zostały zdjęcia.
(2014-04-01)

Galeria zdjęć

Klub seniora

E-Learning

z radcą bezpieczniej

SIP KWANTUM

Dziennik Radcy Prawnego

strona KIRP

lex nawigator

Strona główna | Aktualności  | Aplikacja | Szkolenia | Kontakt

Okrę™gowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie, 75-401 Koszalin, ul. Jedności 5, skr. poczt. 114, tel./fax +48 94 342 39 56

Copyright 2009-2013 OIRP Koszalin - Wszelkie prawa zastrzeżone.