Logo do strony głównej OIRP Koszalin
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie
ul. Jedności 5, 75-401 Koszalin
tel./fax: 94 342 39 56
e-mail: biuro@oirpkoszalin.pl
Obecnie jesteś » Strona główna » Aktualności

Aktualności

Wolne miejsca - rejestracja do 31-03-2015r.

Przypominamy o zorganizowanych przez Centrum Szkolenia Ustawicznego Krajowej Rady Radców Prawnych dwóch wizytach szkoleniowo-warsztatowych w Luksemburgu oraz Strasburgu w terminach 15-19.07.2015 r. i 16-20.09.2015 r.

Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny na stronie KIRP

(2015-30-03)

Ważna informacja dla osób lecących na Maderę

GODZINY PRZELOTÓW MADERA

26.05.2015
WARSZAWA 07:40 FUNCHAL 12:05
02.06.2015
FUNCHAL 12:55 WARSZAWA 19:15

Godziny przelotów podane w czasach lokalnych, różnica czasu wynosi: -1godz.
Linia lotnicza Travel Service - limit bagażu 20kg + 5kg
Odprawa rozpoczyna się na 2 godziny przed odlotem, odprawa bezbiletowa:
z Dokumentem Podróży (otrzymali Państwo pocztą) podchodzą Państwo do okienka odpraw bagażowych.
Proszę pamiętać o zabraniu WAŻNEGO dokumentu tożsamości
(2015-05-23)

Newsletter CCBE w języku polskim

Newsletter CCBE w języku polskim:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 504kB)

(2015-05-22)

Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji

Zaproszenie

(pobierz plik typu Acrobat Reader 1,82MB)

(2015-05-21)

Prośba o wypełnienie nowych kart ewidencyjnych

Uchwałą Nr 81/IX/2014 z dnia 13 grudnia 2014 roku Krajowa Rada Radców Prawnych zmieniła uchwałę w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich oraz przyjęto nowy wzór karty ewidencyjnej stanowiący załącznik do Uchwały Nr 114/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2014r. Tym samym powstał obowiązek uzupełnienia danych w ewidencji radców prawnych prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie.

Kartę można przekazać osobiście w godzinach pracy Biura tj. od 8:00 do 15:00, drogą korespondencyjną oraz drogą mailową na adres: biuro@oirpkoszalin.pl do 30 kwietnia 2015r.

Wzór karty wraz z instrukcją wypełnienia można pobrać TUTAJ
(2015-05-20)

Zaproszenie na konferencje Komisji Praw Człowieka

Dyrektor Biura NRA zaprasza na konferencję pt.: "Nowy proces karny - sprawiedliwość dla wszystkich?", która odbędzie się 13 czerwca 20115 r. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie (Aula S 306 im. Prof. Zbigniewa Pietrasińskiego, III piętro, lewe skrzydło budynku). Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie zaproszenia wraz z załączonym programem konferencji radcom prawnym, aplikantom i wszystkim osobom zainteresowanym.
Za uczestnictwo w tym wydarzeniu przysługuje 6 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego.
Osoby zainteresowane konferencją (wstęp wolny) proszone są o kontakt wyłącznie na adres: dzial.osobowy@nra.pl do dnia 08.06 do godz. 15:30. Zaznaczamy, iż nie ma innej możliwości rejestracji.
Zaproszenie

(pobierz plik typu Acrobat Reader 232kB)

(2015-05-19)

Elektroniczna rejestracja dla kandydatów na aplikację.

Uprzejmie informujemy, że system elektronicznej rekrutacji na egzamin wstępny na aplikację radcowską na rok 2015t. jest dostępny pod adresem:

LINK DO STRONY Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ
(2015-05-18)

Ważna informacja dla uczestników wycieczki na Maderę

Poniżej zamieściliśmy godziny podstawienia busa na lotnisko dla uczestników wycieczki na Maderę:

25 maja 2015 r.
godz. 21.00 - Koszalin, PKS stanowisko nr 3
godz. 22.10 - Słupsk, PKS, stanowisko nr 16
godz. 23.00 - Lębork PKP

Wylot 26 maja 2015 r. godz. 7.40
Bus: air-transfer.pl
Cena przejazdu do Warszawy - 140 złotych - płatne gotówką przy wejściu do autokaru.
(2015-05-14)

Termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikacje

Informujemy, że Minister Sprawiedliwości wskazał termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na rok 2015.
Egzaminy te odbędą się w sobotę 26 września 2015 r.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 12 sierpnia 2015 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 875,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć złotych, zero groszy).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: "Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2015 r.".
Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:
  1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. życiorys,
  4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
  5. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (19 września 2015 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
  6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
  7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).
Źródło: http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,6547,termin-przeprowadzenia-egzaminow-wstepnych-na.html
(2015-05-12)

Materiały szkoleniowe

w załączeniu materiały szkoleniowe od Pani Sędzi Marty Knotz, dot. postępowania transgranicznego:
(pobierz plik typu Acrobat Reader 332kB)

(2015-04-24)

Zgłoszenia do wyszukiwarek ogólnopolskiej i europejskiej

Pismo Wiceprezes KRRP Marii Ślązak:
(pobierz plik typu Acrobat Reader 1,29MB)

(2015-04-23)

Wycieczka na Maderę

Osoby zainteresowane przejazdem busem na lotnisko prosimy o kontakt z biurem Izby
(2015-04-22)

Podyplomowe Studia Prawa Karnego Procesowego Uniwersytet Jagieloński

Ogłoszenie:
(pobierz plik typu Acrobat Reader 2,66MB)

(2015-04-22)

Webinarium "Rola radcy prawnego w mediacji"

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych zaprasza na webinarium "Rola radcy prawnego w mediacji".
Transmisja w dniu 21 kwietnia 2015 r. o godzinie 10.00
W trakcie webinarium będzie istniała możliwość zadawania pytań. Webinarium poprowadzi dr Ewa Gmurzyńska - radca prawny, mediatorka, dr nauk prawnych na WPiA UW, autorka książek: "Mediacje w systemie amerykańskim" (2007), współautorka i red. naczelny podręcznika "Teoria i praktyka mediacji", wyd. I (2009) i wyd. II (2014), autorka monografii "Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiązywnia sporów" ( 2014), dyrektor Centrum Prawa Amerykańskiego na WPIA UW.

Logowanie rozpocznie się w dniu 14 kwietnia br. na stronie www.cmg.kirp.pl
(2015-04-14)

Wyniki egzaminu radcowskiego 2015 - lista według kodów z pierwszego dnia egzaminu

Poniżej wyniki:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 156kB)

(2015-04-13)

I Ogólnopolskie zawody rodzinne Radców Prawnych i Aplikantów o Puchar Dziekana Rady OIRP w Łodzi w kolarstwie MTB

W imieniu Dziekana Rady OIRP w Łodzi zamieszczamy zaproszenie:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 356kB)
(2015-04-13)

Laureat Kryształowego Serca

Informujemy, że laureatem Kryształowego Serca została radca prawny Teresa Bleczyc
Na zdjęciu poniżej laureatka z Dziekanem Izby Romualdem Baranowiczem i Wiceprezes KRRP Ewą Stompor-Nowicką

rys1

(2015-03-24)

V Spotkanie integracyjne - MAZURY - CUD NATURY

Poniżej zamieszczono ogłoszenie o organizowanym przez Komisję Kultury, Sportu i Rekreacji KRRP "V Spotkaniu integracyjnym - MAZURY - CUD NATURY" które odbędą się w dniach 18 - 21 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie:
(pobierz plik typu MS Word 52 kB)

Program:
(pobierz plik typu MS Word 36 kB)

Karta zgłoszeniowa:
(pobierz plik typu MS Word 56 kB)

(2015-03-21)

II Pomorski Pieszy Rajd Radców Prawnych

Poniżej zamieszczono zaproszenie wraz z programem oraz kartą zgłoszenia dot. II Pomorskiego Pieszego Rajdu Radców Prawnych, który odbędzie się w dniach 21-24 maja 2015 r. w Łebie, organizowanego przez OIRP Gdańsk.

Zaproszenie:
(pobierz plik typu MS Word 36 kB)

Program:
(pobierz plik typu MS Word 36 kB)

Karta zgłoszeniowa:
(pobierz plik typu MS Word 56 kB)

(2015-03-20)

Upadłość konsumencka - poradnik

Okręgowa Izba Radców Prawnych jest w posiadaniu takowego poradnika. Osoby zainteresowane mogą się po niego zgłaszać

Pismo:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 700kB)

(2015-03-14)

Zaproszenia do udziału w maratonie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu pod patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych serdecznie zaprasza wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich do wzięcia udziału w II Mistrzostwach Radców Prawnych w biegu na dystansie Półmaratonu w dniu 17 maja 2015 r., które to zawody będą odbywały się w ramach imprezy Maraton Opolski 2015.

(informacje na witrynie internetowej OIRP Opole)

Pismo:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 652kB)

(2015-03-13)

Zaproszenia do udziału w wycieczce "Sardynia, Korsyka"

Do naszej Izby wpłynęło zaproszenie od Pana Zbigniewa Pawlaka Dziekana Rady OIRP w Bydgoszczy
Szanowne Koleżanki i Koledzy !
W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy zapraszam do udziału w dorocznej, kolejnej wycieczce, tym razem na dwie owiane pewnymi legendami śródziemnomorskie wyspy - Sardynię i Korsykę. Szczegóły programowe znajdą Państwo w załączonej ulotce. Organizatorem wyjazdu jest Biuro Turystyczne Inter-Tour w Pile, które wcześniej przygotowywało nasze wyprawy na Litwę, do Chorwacji, do Strasburga i Luksemburga oraz do Wiednia.
Pragnę wyrazić przekonanie, że ta propozycja spotka się z dużym zainteresowaniem, podobnie, jak zeszłoroczna wycieczka do Gruzji i Armenii. Zważywszy na rezerwację miejsc w samolocie, termin zgłaszania uczestnictwa jest krótki - do 2 marca 2015 r. - i znacząco wyprzedza termin wycieczki. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata zaliczki. Wobec tego, w interesie każdego zainteresowanego jest jak najszybsza odpowiedź na niniejszej zaproszenie. Założeniem jest udział w wycieczce 30 osób.
Z nadzieją, że nasza kolejna wyprawa dostarczy - jak zwykle - niezapomnianych wrażeń
Zbigniew Pawlak - dziekan Rady OIRP w Bydgoszczy

Program:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 56kB)

(2015-02-26)

Wycieczka na Maderę - godziny lotów

Aktualne godziny lotów na Maderę:
26.05.2015. WAW 06:00 Funchal 10:25
02.06.2015. Funchal 11:15 WAW 17:35
(2015-02-17)

Centrum Mediacji

Do biura Izby wpłynęło pismo Dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w sprawie utworzenia ogólnopolskiej wyszukiwarki radców prawnych - mediatorów oraz forum dyskusyjnego.

Pismo:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 288kB)

(2015-02-13)

Hotel Mercure Warszawa Centrum - współpraca 2015 r.

Szanowni Państwo,
Z upoważnienia Pani Sekretarz Barbary Kras uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych kontynuuje w roku bieżącym współpracę z Hotelem Mercure Warszawa Centrum przy ul. Złotej 48/54 (w sąsiedztwie Złotych Tarasów).
Tak jak w latach ubiegłych, zawarta umowa przewiduje rezerwację miejsc noclegowych po cenach preferencyjnych - rezerwacji może dokonywać zarówno KRRP jak również OIRP oraz każdy radca prawny i aplikant radcowski indywidualnie, powołując się na umowę zawartą przez KRRP (Umowa nr 190 757, Aneks nr 2 z 2015 r.), przy czym Hotel ma prawo prosić o okazanie legitymacji radcy prawnego/aplikanta radcowskiego.

Informacyjnie podajemy, że wynegocjowane ceny (brutto) pokoi ze śniadaniem kształtują się następująco:
poniedziałek - czwartek / weekend (piątek-niedziela)
- 1-osob. standard ? 350, - / 280,-
- 2-osob. standard - 415,- / 320,-
- 1-osob. superior - 460,- / 394,-
- 2-osob. superior - 525,- / 434,-

Cena parkingu wynosi 60,- za dobę.
Podane stawki mogą nie obowiązywać jedynie w dniu 27 maja br.

Jednocześnie podajemy dane kontaktowe Hotelu
: - rezerwacja: tel.: 22 697 38 76; 77; e-mail: H3385-RE@accor.com
- recepcja: tel.: 22 697 39 99.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów z rezerwacją osobą kontaktową jest Pani Zuzanna Radzymińska z sekretariatu Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych
(2015-02-13)

Turnus sanatoryjny Krynica-Zdrój 2015

Uprzejmie informujemy, że Kapituła Funduszu Seniora przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie organizuje turnus rehabilitacyjny dla spełniających kryteria do ubiegania się o pomoc z Funduszu Seniora (dochód miesięczny netto od osoby zainteresowanej nie może przekroczyć 3.781,-zł.
Kolejny XXIX Turnus Seniora odbędzie się od 10.08.2015 r. do 24.08.2015 r. w Ośrodku Sanatoryjno-Wypoczynkowym Lwigród , 33-380 Krynica Zdrój ul. Nitribitta 6. OIRP Warszawa - 4 miejsca Pozostałe Izby po 2 miejsca.

Załączniki:

Lek-1:
(pobierz plik typu MS Word 40 kB)

Lek-2:
(pobierz plik typu MS Word 37,5 kB)

WS-1:
(pobierz plik typu MS Word 46 kB)

O-1:
(pobierz plik typu MS Word 44 kB)

(2015-02-11)

II Otwarte Mistrzostwa Śląska Prawników w Tenisie o Puchar Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Dziekan oraz Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach mają przyjemność zaprosić prawników wszystkich profesji do wzięcia udziału w:
II Otwartych Mistrzostwach Śląska Prawników w Tenisie o Puchar Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Mistrzostwa odbędą się w dniach od 20-22 lutego 2015 r. w Centrum Sportowym Bażantowo w Katowicach, ul.Pijarska 3, w komfortowej hali tenisowej na trzech kortach o nawierzchni dywanowej z gumowym granulatem.

Zaproszenie w całości:
(pobierz plik typu MS Word 724 kB)

(2015-02-02)

BYDGOSKI TRIATHLON 2015

W załączeniu przekazujemy informacje dotyczące imprezy sportowej BYDGOSKI TRIATHLON 2015, w ramach której rozegrane zostaną zawody o Mistrzostwo Polski Prawników w Triathlonie.

Zaproszenie i informacje:
(pobierz plik typu MS Word 60KB)

(2015-01-29)

XXXII Bieszczadzki Rajd Prawników

Zarząd Wojewódzki Zrzeszenia Prawników Polskich w Rzeszowie ma zaszczyt zaprosić wszelaką brać prawniczą na fascynujące i pełne zmysłowego czaru spotkanie w Bieszczadach.

Zaproszenie w całości:
(pobierz plik typu MS Word 56 kB)

Formularz zgłoszeniowy:
(pobierz plik typu MS Word 36 kB)

(2015-01-27)

APEL O 1% PODATKU DLA MACIUSIA

W imieniu Maciusia i jego mamy zwracamy się o pomoc finansową w związku z ogromnymi kosztami, które ponosi mama na leczenie i rehabilitację chłopca.
Maciej ma stwierdzony autyzm wczesnodziecięcy, któremu towarzyszą problemy związane z nieprawidłową pracą układu pokarmowego, zaburzeniami odporności i zatruciem metalami ciężkimi. Aby poprawić funkcjonowanie chłopca potrzebne jest kosztowne leczenie oraz intensywna terapia. Wiąże się to ze znacznymi wydatkami.

"APEL O 1% PODATKU w całości:
(pobierz plik typu Acrobat Reader 428KB)

(2015-01-26)

Propozycje wypoczynkowe dla Seniorów

Kapituła Funduszu Seniora poprzez powołaną Radę Klubów Seniora, podjęła działania zmierzające do rozszerzenia w 2015 roku oferty zorganizowanego wypoczynku dla seniorów. Zapraszamy do zapoznania się z pismem zamieszczonym poniżej.

Pismo:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 856kB)

(2015-01-18)

Warsztaty arbitrażowe dla aplikantów

W związku z Konkursem Arbitrażowym Lewiatan, organizowanym przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan, w załączeniu uprzejmie przekazujemy informację o warsztatach arbitrażowych dla aplikantów.

Zaproszenie:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 488 kB)

(2015-01-12)

VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej

Biuro Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach zaprasza do udziału w VII Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej.

Zawiadomienie:
(pobierz plik typu MS Word 44 kB)

Regulamin:
(pobierz plik typu MS Word 52 kB)

Załącznik do regulaminu - oświadczenie:
(pobierz plik typu MS Word 16 kB)

Formularz zgłoszeniowy:
(pobierz plik typu MS Word 20 kB)

(2015-01-12)

Wycieczka

Uprzejmie informujemy że jest organizowana wycieczka pn.: MADERA "STERLICJE NA KLIFACH" w terminie: 26.05 - 02.06.2015 r.

Ostateczne termin zapisu do 31.01.2015 r.
Prosimy zgłaszać się bezpośrednio do biura podróży : tel. 604 44 68 69 lub 59 842 70 14, e-mail: biuro@clubwakacje.pl

PROGRAM:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 428kB)

(2015-01-09)

Zaproszenie na studia podyplomowe organizowane przez Uniwersytet Gdański

Zaproszenie:

(pobierz plik typu Acrobat Reader 3,47MB)

(2015-01-02)

Nowy ogólnopolski serwis ogłoszeń prawniczych

W załączeniu przekazujemy informację od Dziekana OIRP w Lublinie Marka Pawłowskiego

Pismo:
(pobierz plik typu Acrobat Reader 1,1MB)

(2014-07-17)

I Otwarty Turniej Przedsiębiorców i Radców Prawnych "Business § Law Sportgas Tennis CUP 2015"

Serdecznie zapraszamy Państwa na I Otwarty Turniej Przedsiębiorców i Radców Prawnych "Business § Law Sportgas Tennis CUP 2015", który odbędzie się w miejscowości Sobota k/Poznania w dniach 21 - 24 maja 2015 r. Nad wydarzeniem patronat objął pan Dariusz Sałajewski, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
Turniej rozegrany zostanie w jednym z najbardziej nowoczesnych obiektów tenisowych w Polsce w następujących kategoriach:
a) gra pojedyncza kobiet
b) gra pojedyncza mężczyzn
c) gra podwójna kobiet i mężczyzn
d) mikst.
przy czym, w ramach ww. kategorii Organizator przewiduje możliwość wprowadzenia przedziałów wiekowych, zasad udziału zawodników w grze podwójnej i mieszanej, a także karencji zawodników notowanych na liście Polskiego Związku Tenisowego, po to aby zapewnić maksymalnie równe szanse rywalizacji. Dalej idącą intencją Organizatora jest zapewnienie uczestnikom możliwości rozegrania jak największej liczby meczów. Dlatego też turniej rozgrywany będzie przede wszystkim w systemie gier grupowych. Dla osób które odpadną w pierwszych rundach rozegrany zostanie turniej pocieszenia.

Więcej informacji:

Zaproszenie

List przewodni

Kategorie wiekowe

Karta zgłoszenia
(2014-05-13)

Zgromadzenie Delegatów

Dnia 22 marca 2014 roku odbyło się Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie. Zapraszamy do galerii, w której umieszczone zostały zdjęcia.
(2014-04-01)

Galeria zdjęć‡

E-Learning

z radcą… bezpieczniej

SIP KWANTUM

Dziennik Radcy Prawnego

strona KIRP

lex nawigator

Strona główna | Aktualności  | Aplikacja | Szkolenia | Kontakt

Okrę™gowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie, 75-401 Koszalin, ul. Jedności 5, skr. poczt. 114, tel./fax +48 94 342 39 56

Copyright 2009-2013 OIRP Koszalin - Wszelkie prawa zastrzeżone.